CS har i flera artiklar granskat kaoset på Försäkringskassan, med skenande kostnader i it-verksamheten och ett extraordinärt konsult­beroende.

Flera konsultbolag arbetar för myndigheten, men Accenture finns representerat ända upp på ledningsnivå. Det framgår av CS genomgång av avtalen mellan Accenture och Försäkringskassan. CS kan också avslöja att det sammanlagda värdet av avtalen är 400 miljoner kronor.

Den 23 mars 2005 presenterar generaldirektör Curt Malmborg Försäkringskassans nya ledningsgrupp. Mindre än tre veckor senare, den 11 april, finns Accenture på plats för att se över styrningen av Försäkringskassans huvudkontor. Ytterligare två veckor senare får Accenture uppdrag att också analysera it-verksamheten. Sedan dess har Accenture funnits kvar i organisationen.

I oktober 2005 får Accenture två nya tunga avtal. Accenture ska dels se över Försäkringskassans personalorganisation, dels bistå programkontoret för Försäkringskassans omfattande förändringsarbete.

Det här är det första av två stora förändringsprogram som Acccenture deltar i. Det andra, Försäkringskassan 2.0, inleds 2006 efter en förstudie gjord av Accenture­konsulter.
Accenture får också i uppdrag att delta i arbetet med hur Försäkringskassan ska möta kunderna i framtiden.

Dessutom leder Accenture två stora it-projekt: migreringen från stordatormiljö till Unix, samt det omdiskuterade projektet med ett nytt tandvårdssystem.

Avtalet från 2005 om förändringsarbete gäller ännu. På detta mandat har en av Accentures delägare suttit i styrgruppen för förändringsarbetet, det så kallade Programmet. Styrgruppen i övrigt består av stora delar av Försäkringskassans ledning och har fungerat som de facto-ledning för mycket av myndighetens arbete. Accenturekonsulten företräder Programmet nedåt i organisationen, exempelvis gentemot tandvårdsprojektet.

Samtliga nämnda avtal med Accenture har avropats från ramavtal för it-konsulttjänster som tecknats 2001 och 2004 av dåvarande Riksförsäkringsverket. Det gäller även uppdrag som till synes inte har någon tydlig, eller en mycket svag, koppling till it.

Något ramavtal för organisations- och managementkonsulttjänster har Accenture inte haft. Fyra sådana ramavtal tecknades i slutet av 2007, men inte med Accenture. En ny upphandling av managementtjänster har inletts under hösten i år.

Enligt vad CS erfar är det enbart avtalet om system­migrering som konkurrens­utsatts, det vill säga erbjudits till flera leverantörer.

Accenture har som policy att inte diskutera de uppdrag bolaget utför.

CS förtydligar: I artikeln framstod det tidigare som att Försäkringskassan saknat ramavtal för strategi- och managementkonsulttjänster. Så är inte fallet, ramavtal med fyra leverantörer upphandlades senast i slutet av 2007. Accenture har däremot inte och har inte haft något sådant ramavtal med Försäkringskassan.

Fakta

Här är några av de avtal som Försäkringskassan tecknat med konsultbolaget Accenture.

2005

 • Översyn av ledning och styrning av Försäkringskassans huvudkontor. Arvode: 346 000 kronor.
 • Analys av vissa delar av it-verksamheten. Arvode: 2 430 288 kronor.
 • Stöd till programkontoret för förändringsarbetet. Arvode: 3 500 000 kronor.
 • Personalfunktionens struktur och arbetssätt. Arvode: 970 000 kronor.

2006
 • Förändringsprogram del 2. Arvode: 26 698 380 kronor.
 • Stöd till kund- och kanalstrategi. Arvode: 460 000 kronor.
 • Förstudie, Försäkringskassan 2.0. Arvode: 9 052 226 kronor.

2006-2008
 • Försäkringskassan 2.0, fas 1. Arvode: 88 572 800 kronor.

2007-2008

 • Process/organisationsutveckling. Arvode: 962 800 kronor.
 • Tandvårdsprojektet. Arvode: 104 512 700 kronor.

2007-2009

 • Förstudie systemmigrering. Arvode: 4 415 000
 • Genomförande systemmigrering. Arvode: 152 000 000**

Summa: 394 920 194 kronor.

Moms samt ersättning för resor och utlägg är inte inräknat. Till exempel tillkommer i Tandvårdsprojektet ersättning för resor och uppehälle för ett stort antal konsulter från Indien.

**Inkluderar licenskostnad för migreringsverktyget Refine.