Regeringens förslag innebär att en svensk domstol ska kunna besluta att en internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst ip-nummer.

Rättighetshavaren måste för domstolen presentera tillräcklig bevisning om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella ip-adressen. Domstolen ska sedan göra en proportionalitetsbedömning och väga rättighetshavarens behov av informationen mot andra intressen, som den enskildes integritet.

Det krävs att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Detta innebär uppladdning av en film eller ett musikaliskt verk för allmänheten, eller mer omfattande nedladdning. Är det endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna inte lämnas ut.

Den som har ip-adressen ska informeras om utlämnandet, men först efter en viss tid.

"Regeringens förslag syftar inte till att ge rättighetshavare några polisiära uppgifter, utan endast om att skapa en praktisk möjlighet för rättighetshavarna att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns", skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen understryker att det inte är abonnenten som automatiskt blir ansvarig för ett olaga intrång om det är någon annan som gör det via abonnentens uppkoppling.

"Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter", skriver justitiedepartementet.

– Om de som skapar dataspel, film eller musik saknar möjlighet att få betalt för sina produkter har de inte råd att anställa de människor som behövs för att företagen ska växa. Propositionen stärker förutsättningarna för den kreativa sektorn att växa, säger justitieminister Beatrice Ask.

Propositionen bygger på ett EG-direktiv, det så kallade sanktionsdirektivet. EG-domstolen har dock slagit fast att det är upp till varje medlemsstat att att avgöra om rättighetshavarna ska få ut uppgifter om vem som har ett internetabonnemang eller om ett effektivt skydd ska åstadkommas på annat sätt.