Mikael Jern visade exempel på hur statistik blir mer förståelig när den presenteras visuellt . På så sätt kan man förstå den bättre och hitta nya samband.

Tidigare har det varit så att vi fick köpa statistik, det är bara på senare tid som mycket blivit gratis. Men då ligger det som Excelfiler och frågan är hur man tar till sig det.

Det säger Mikael Jern, professor vid Nationellt centrum för visualiseringsanalys, NCVA, vid Linköpings universitet.
Han var en av talarna på tvådagarsseminariet Vårdgalan 2008 som arrangerades av Computer Sweden och Dagens Medicin i veckan.

Insikten att statistik blir till störst nytta om vi kan presentera den på ett överskådligt sätt har vuxit fram först på senare år konstaterar han.

– SCB har sett som sin uppgift att samla in statistik. Nu börjar man se som sin uppgift att förmedla den också.

Och det är något som han och de andra på NCVA arbetat med de senaste åren genom att ta fram en verktygslåda för det som de kallar Geovisual anlytics. Regional statistik matas in och kan visas på flera olika sätt – kartor och histogram exempelvis.

Specifik statistik kan visa regionerna som bubblor i ett diagram så att det enkelt går att utläsa var de befinner sig enligt olika parametrar.

Att på detta sätt synliggöra statistiken och kunna filtrera fram just de delar man vill använda kan vara till stor hjälp inte minst för sjukvårdsplanerare.

– Vår tanke är att skapa open source av de här verktygen så att fler kan använda dem, säger Mikael Jern.

Men visualisering kan också användas kliniskt för att skapa bättre bilder av vårt inre än de traditionella röntgenbilderna. De senaste åren har tekniken blivit otroligt mycket billigare i takt med spelindustrins framfart.

Det som tidigare bara kunde köras på dyra värstingdatorer kan i dag köras på en vanlig pc. Med dagens visualiseringsteknik kan vi se en människas organ i 3d, det går att vrida och vända på bilden. Vi kan rentav vidröra organen virtuellt och känna deras motstånd mot formförändringar och deras volym med en slags mekanisk arm som går in i databilden och känner av den.

På saminariet var det också paneldebatt där det bland annat diskuterades hur det som forskas fram i laboratorierna verkligen når den kliniska verksamheten. Mycket ansvar ligger hos forskaren själv anser Martin Rydmark från Sahlgrenska Akademin.

– Den som står för idén måste ha ett ansvar för fortplantningen och se till att bygga nätverk, säger han.

Men samtidigt tar det också tid att gå från forskning till kommersiell produkt konstaterar Staffan Truvé, vd på Swedish Institute of Computer Science,

– Det tar minst sex sju år innan man kan göra en utvärdering av om en kommersialisering är lyckad.

Och hur ska vi se till att avancerad ny teknik verkligen når ut till alla undrade en man i publiken.

– Goda idéer överlever alla strategiska satsningar, säger professor Anders Ynnerman, Linköpings universitet.

Fakta

Närmare 300 personer från vården, men även representanter för forskning och näringsliv, kom till Computers Swedens och Dagens Medicins vårdgala på Nalen under onsdagen och torsdagen för att lyssna till experter inom olika områden. Under onsdagen var ämnena visualisering och strategiska förändringsprocesser. På onsdagen delades också Sjukvårdens It-pris ut.

På torsdagen delades
seminariet in i två spår – ett om enkla integrationslösningar och ett om stöd för patienter i hemmet.

För att utveckla visualisering generellt har fem finansiärer, KK-stiftelsen, Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning, Vårdalsstiftelsen och Invest in Sweden Agency, satsat 85 miljoner kronor för att stärka Sveriges ställning ännu mer.