Tolv finalister blev till fem vinnare när Sjukvårdens it-pris delades ut av Computer Sweden och Dagens Medicin under Vård-galan 2008.

I kategorin Nationella vårdstöd/samarbeten vann RealQ som är en plattform för att bygga kliniska beslutsstöd som kan ge en överblick över patienter, möjligheter att arbeta med benchmarking, indatakontroll, export av data, forskning, riskanalyser med mera.

Juryn konstaterade i sin motivering att det är en innovativ lösning med stor sjukvårdsnytta.

Akademiska sjukhuset i Uppsala och lasarettet i Enköping tog hem kategorin Vårdnära lösningar med sitt arbete med att införa standardvårdplaner i den landstingsgemensamma elektroniska patientjournalen. Juryn motiverat sitt beslut med att det ökar patientsäkerheten, underlättar för vårdpersonalen och frigör resurser till patientnära arbete.

Kategorin Digitala patienttjänster vanns av Diabit som är en sajt för barn och unga med diabetes. Sajten riktar sig också till deras föräldrar, vårdpersonal och skolsköterskor och innehåller medicinsk information, kommunikationsverktyg för dialog, pedagogiska hjälpmedel, nyheter från vårdgivaren med mera. Bakom sajten står Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och Linköpings universitet i samarbete med Keylab och Bildamedia.

Ett utmärkt exempel på verksamhetsutveckling med hjälp av it som ger direkta och positiva effekter för patienterna, tyckte juryn.

Bästa Medicintekniska lösningen var Intulo som tagits fram av Krucom och Region Skåne. Det är ett landstingsövergripande system för insamling, lagring och analys av stråldosvärden inom röntgen. Juryn anser att det är en funktionell lösning med stor verksamhetsnytta.

Till sist vann it-stödet Medipal från Novaintelligence specialpriset för årets idé. Det fungerar så att patienten kan ge information om sitt tillfrisknande via mobilen.

Hederspriset bestod av 5 000 kronor medan de andra vinnarna delade på drygt 100 000 kronor.