Du har tills vidare tagit över ansvaret för Statskontorets arbete med 24-timmarsmyndigheter. Vad blir din viktigaste uppgift?
- Viktigast och roligast är att främja och samordna myndigheternas information elektroniskt, för att kunna åstadkomma ökad medborgarservice och ökad verksamhetsnytta. Men Statskontoret bör inte ses som en kontrollinstans. Vi ska hjälpa myndigheterna med arbetet att leva upp till regeringens mål kring 24-timmarsmyndigheter.

Hur ska det gå till?
- Regeringen har högt ställda mål och vi ska fungera som en utförarorganisation som bryter ner dessa mål i konkreta handlingsplaner. Till stöd har vi 24-timmarsdelegationen, som leds av Eva Fernvall på finansdepartementet, Nämden för elektronisk förvaltning, vars ordförande är Skatteverkets överdirektör Alf Nilsson och näringsdepartementets IT-politiska strategigrupp, som leds av Christer Sturmark.

Hur kommer det sig att du fick uppgiften?
- Jag har varit på Statskontoret i cirka 14 månader, men dessförinnan var jag på Tietoenator i 6?7 år som vice vd på Tietoenator Visual Systems. Det var en organisation med cirka 160 anställda i Norden, varav 40 i Sverige. I den organisationen jobbade vi branschöverskridande och bland annat mycket ihop med Tietoenators affärsområde Public Sector i ett koncept som kallades kommun.se.
- Så man kan väl säga att jag under en längre tid har varit engagerad och intresserad av IT-utvecklingen i offentlig sektor och då annonsen dök upp tog jag chansen och sökte.

Vad genomför ni för konkret arbete för närvarande?
- Vi utvecklar en vägledning för arbetet i den så kallade 24-timmarswebben. Sedan är tävlingen Guldlänken enhetens ansvar såväl som att delta i planeringen av konferensen det Offentliga Rummet, som går av stapeln för det sjätte året.