Vad Lagrådet tycker om Ipredförslaget framgår av följande kommentar: ”Enligt Lagrådets mening hade det varit önskvärt att intresseavvägningen vilat på ett fylligare underlag såvitt avser förslagets betydelse för enskildas integritet.”

Justitieminister Beatrice Asks pressekreterare, Martin Valfridsson, bemöter upphovsrättsindustrins uttalande angående Ipred i Sydsvenskan.

Martin Valfridsson har rätt i att upphovsrättsindustrin inte har rätt till skadestånd från oskyldiga. Det är enkelt att förstå.
Men jag påstår att han ändå har fel . Även om upphovsrättsindustrin inte har ”rätt” så kommer det inte att förhindra att oskyldiga drabbas av krav på skadestånd.

I en intervju i Aftonbladet svarar justitieminister Beatrice Ask: ”Jag utgår från att de flesta producenter är klokare än så”, på frågan om inte Ipredlagen kan leda till utpressning .

Vad Per Sundin, Sverigechef för ett av världens största skivbolag, har för åsikt i frågan är redan bekant.

Enligt Per Sundin spelar det ingen roll om det var sambon, grannen, eller barnen som var skyldiga. Deras avsikt är att ge sig på den som står för internetabonnemanget.

Upphovsrättsindustrin är inte intresserad av att hitta skyldiga. De är i bästa fall bara intresserade av att statuera exempel.

Vi behöver bara se vad som har hänt i Danmark och Storbritannien – där tusentals internetabonnenter fått sådana kravbrev – för att förstå vad som kommer att hända i Sverige också.

Jag har arbetat med it-forensiska utredningar i snart tio år. Jag har också vittnat i ett antal fildelningsmål. Jag har därmed en mer praktisk än teoretisk erfarenhet av de frågorna.

För mig tar det en vecka att gå igenom en dator för att analysera och dokumentera olika digitala spår och bevis.

Om någon vill möta upphovsrättsindustrin i en civil- rättslig process behövs det en advokat som kostar 50 000 kronor utöver den it-forensiska utredningen som uppgår till 75 000 kronor per dator.

Men man måste vara medveten om att man även är skyldig att betala upphovsrättsindustrins kostnader om man förlorar processen.

I praktiken är det så att det i tingsrätterna har utvecklats en rättspraxis där innehavaren av ett internetabonnemang har bevisbördan.

DU måste kunna bevisa att du inte har genomfört den olagliga fildelning som registrerats på din ip-adress.

Med tanke på den etablerade rättspraxisen, kostnaden och de lägre beviskraven i en civilrättslig process leder konsekvensen av Ipredlagen till ett i praktiken strikt ansvar för innehavare av ip-adresser.


André Rickardsson säkerhetskonsult, Bitsec