– Konkret jobbar vi på vårt kontor i Sverige enbart med de stora företagen, som verkligen kräver direktkontakt, säger Jim Steele, global säljchef på amerikanska Salesforce.

Företaget är mest känt för sitt helt webbaserade kundvårdssystem men har också till exempel en plattform för utvecklare och entreprenörer. Företaget har under sin tioåriga existens vuxit snabbt och dess affärsmodell, software as a service och cloud computing – alltså mjukvara som tjänst och datormoln på svenska – är bland de allra mest hajpade just nu.

Jim Steele vägrar att tala om hur många som arbetar på Sverigekontoret. Salesforce har från start arbetat med mjukvara för 2000-talet, medan företag som Mic­rosoft, SAP och Oracle – Jim Steele återkommer ständigt till dessa tre – enligt honom fortfarande är kvar i 1900-talstänkande.


Hjälp överflödig. Salesforces system är i princip självinstruerande, enligt företagets globale säljchef Jim Steele. "Tänk på det som en bostadsrätt. Där behöver du inte bry dig om vilka som levererar ström eller vatten", säger han.

Eftersom de nu försöker komma in på samma spår som Salesforce anser Jim Steele att det skulle innebära att avslöja för mycket om företaget gick ut med detaljerad information nedbrutet geografiskt. Men CS utsände räknar till omkring 20 arbetsplatser på det anonyma lilla kontoret på 13:e våningen i den fjärde Hötorgsskrapan i centrala Stockholm.

Kontorschefen Johan Zetterberg är med under intervjun. Han är också ansvarig för hela den nordiska verksamheten, som även innefattar kontor i Köpenhamn och Helsingfors.

– Vi ska inte bygga en armé av konsulter. Vår affärsmodell handlar om att bygga en infrastruktur, säger Johan Zetterberg.

Trots flera kunder får Norge klara sig utan lokal representation. I stället går det att få hjälp av konsultföretag som Accenture, Deloitte, IBM och Saaspoint. Men Salesforce betonar att det i de flesta fall är ganska onödigt.

– Visst blir kunderna en smula förvirrade. Men det finns ingenting att ta på, säger Johan Zetterberg.

Jim Steele försöker förklara.

– Varje företag konfigurerar självt vårt system. Det är väldigt enkelt. Du behöver inte en it-avdelning för att få det att fungera. Inte heller en jättetjock manual.

Han jämför med Google, Facebook och Youtube. Konsumentorienterade webb­baserade system används enligt Jim Steele av 1,5 miljarder människor, men kräver ingen utbildning.

På samma sätt är Salesforce tänkt att fungera.

Precis i dagarna har Salesforce berättat om ett intensifierat samarbete med sin partner Google.

Det handlar om att Sales­forces plattform för ut­veck­lare, Force.com, länkas ihop med Googles utvecklarplattform, Google App Engine.

– Google dominerar konsumentmarknaden. Salesforce kommer från affärssidan och därför kompletterar vi varandra väl, säger Jim Steele.