Modelleringsspråket, som lyder under förkortningen SoaML, kommer enligt en talesman på standardiseringsorganet OMG att ges ut om en månad.

Målsättningen med SoaML, enligt ett dokument OMG publicerade tidigare i år, är att stödja skapandet av olika tjänster enligt en modelldriven utvecklingsprocess.

– Språket ska stödja det mesta som rör arbetet att skapa en tjänstebaserad arkitektur, säger OMGs styrelseledamot Victor Harrison till IDG News.

Kritiska röster säger att SoaML är otillräckligt när det gäller webbtjänster, en teknik som anropas genom att skicka xml-kod över internetprotokollet http.

– SoaML har inte en tillräckligt stark koppling till webbtjänster, som med tiden blivit synonymt med soa, säger Ron Schmelzer, analytiker på analysföretaget Zapthink.

SoaML bygger på modelleringsspråket UML, och bland de företag som varit med och bidragit återfinns IBM, HP och Fujitsu.