En liten webbutvecklingsfirma i Södertälje har ålagts ett vite på 60 000 kronor för ett aprilskämt som publicerades för ett år sedan.

- Vi har inte råd att betala, säger firmans ägare Johan som fruktar nedläggning.

Johan - det är inte hans riktiga namn - la ut skämtet på firmans webbsida den första april 2003. Skämtet gällde en tjänsteman på en statlig myndighet.

Han var inte medveten om ett nytt EU-direktiv som förbjuder kommersiella företag och myndigheter att publicera aprilskämt på webben. Bryssel betraktar aprilskämt som ett handelshinder. Eftersom alla EU-länder inte har traditionen med aprilskämt kan skämten tas på allvar av konsumenter i sådana länder. Även i länder där aprilskämt är tradition är det varje år många som låter sig luras, vilket leder till merkostnader. Enda lösningen, anser EU, är att bannlysa aprilskämt på internet. Direktivet, som heter 2002/57/EG, har varit i kraft sedan 2001.

Strax efter påsk 2003 fick Johan därför ett brev från Datainspektionen där han hotades med åtal och böter. Han svarade att han hade tagit bort skämtet natten efter första april, men det hjälpte inte. Ärendet överlämnades till åklagarmyndigheten som sände Johan ett vitesföreläggande på 60 000 kronor - ett belopp som hans lilla företag inte har råd med.

- Det är inte rimligt att jag ska behöva gå i konkurs på grund av ett oskyldigt skämt som ingen i Bryssel kan läsa, eftersom det var på svenska, säger Johan.

Datainspektionen vill inte uttala sig om enstaka fall, men skriver i ett pressmeddelande att EU-direktivet är tvingande. Hade Johan varit journalist hade det varit skillnad, eftersom aprilskämt tidningar tyvärr skyddas av tryckfrihetsförordningen.

- Jag vill varna alla för att göra som jag, säger Johan.

Av: Hervor Haraldsson