I slutet av september beslutade regeringen att lägga ner Verva till årsskiftet. I stället skulle en operativ e-delegation inrättas, med uppgiften att genomföra handlingsplanen för e-förvaltning och styra statens it-användning.

– Vi ska återta den ledande positionen inom e-förvaltning, sa ansvarige ministern Mats Odell, kd, till CS då.

Men nu står det klart att det inte kommer att finnas någon e-delegation som tar över när Verva avvecklas den sista december.

– Vi håller fortfarande på att bereda direktiven för delegationen. Det innebär att den kommer att vara igång under första kvartalet 2009, säger Magnus Enzell, ämnesakkunnig på finansdepartementet och nyckelperson i regeringens e-förvaltningsarbete.

Vilka som ska delegationen och vem som ska leda den är inte heller klart, finansdepartementet jobbar ännu med att hitta "rätt" personer. Beredningsarbetet har dessutom försenats ytterligare av finanskrisen.

– Vår minister är ju som bekant finansmarknadsminister också, säger Magnus Enzell.

E-delegationen ska vara regeringens sätt att införa ett koncerntänkande i e-förvaltningen. Den tidigare 24-timmarsstrategin, som byggde på att it-frågor delegerades till myndighetscheferna, ledde enligt Mats Odell till att många "koncerngemensamma" frågor eftersatts.

Nu står alltså e-förvaltningen utan koncernledning efter årsskiftet. Men det innebär inte att utvecklingen av e-förvaltningen tappar farten, enligt Magnus Enzell. När delegationen väl finns på plats ska den ha ett utförligt underlag framför sig för att kunna fatta snabba beslut.

– Delegationen kommer att få ett ganska tufft öppningsmandat, vi ska kickstarta arbetet, säger Magnus Enzell.

Bland annat ska Vervas nyligen presenterade kartläggning av myndigheternas pågående e-förvaltningsarbete ligga som en grundplåt för den portföljstyrning som e-delegationen ska ansvara för. Dessutom håller finansdepartementet på att sammanställa remissvaren på Vervas förslag om en ny e-legitimation.

– Där ska vi ha färdiga underlag till delegationen, säger Magnus Enzell.

Fakta

Beslutet att lägga ner Verva togs efter ett förslag från den så kallade stabsutredningen, ledd av Mats Svegfors.
Vervas uppgifter fördelas på flera andra myndigheter:
* Kammarkollegiet tar över it-upphandlingen.
* Statskontoret får ansvar för uppföljning av förvaltningspolitik och kompetensförsörjning.
* En ny myndighet, Kompetensrådet för utveckling i staten, får ansvar för strategiska kompetensförsörjningsfrågor.
* En e-delegation får ansvar för den övergripande samordningen och styrningen.