Sedan årsskiftet har försäljningen av servrar på Vervas serverramavtal nästan halverats. Det stora raset kom under tredje kvartalet.

Jämför man försäljningen av servrar under kvartal tre sedan 2005, har försäljning legat stabilt kring cirka 185 miljoner kronor alla år. Men tredje kvartalet i år dök den plötsligt med 25 procent till bara 138 miljoner kronor.

Det är den lägsta siffran under ett tredjekvartal hittills och en alltför stor skillnad för att förklaras som en säsongsvariation, anser Verva.

Förklaringar som serverkonsolidering och begynnande lågkonjunktur håller inte heller, enligt Verva.

– Det är en dramatisk stort tapp, men kanske mest förvånande är HPs ras från en försäljning på 160,5 miljoner kronor i första kvartalet 2008 till knappa 70 miljoner kronor två kvartal senare, konstaterar Per-Erik Andersson, ramavtalsansvarig för servrar på Verva.

Försäljningen under Vervas ramavtal följer annars samma trend som den globala serverförsäljningen.

Analysföretagen IDC och Gartner slog båda två tidigare larm om att serverförsäljningen minskade med 5,2 procent under tredje kvartalet i år efter att den gått upp stadigt under många år.

Normalt sett bygger den offentliga sektorns it-investeringar på långsiktighet och stabilitet även i konjunkturnedgångar. Vad minskningen nu beror på kan ingen förklara.

Vervas nya ramavtal ”Servrar, lagring och produktnära tjänster 2007” trädde i kraft den 1 januari 2008. Avtalet beräknas omsätta cirka 1,8 miljarder kronor under 30 månader och är ett av Vervas största avtal.