Om Google skulle få gehör för sin förfrågan skulle det innebära att den massiva trafiken från Youtube och Googles andra tjänster prioriteras högre i operatörernas nät, något som radikalt skulle försvåra för konkurrerande tjänster.

Enligt dokument som Wall Street Journal har tagit del av byter Google strategi i frågan om nätverksneutralitet. Efter att ha varit en av de främsta förespråkarna för att all data, oavsett typ och avsändare, ska behandlas lika vill Google nu köpa sig en förtur som ska garantera snabb och tillförlitlig trafik.

Men operatörerna tvekar av rädsla för att reta upp lagstiftare. Den amerikanska telekommyndigheten FCC har riktlinjer om nätverksneutralitet som aktörerna förväntas följa.

Förespråkare av nätverksneutralitet ser principen som en av grundstenarna för ett öppet internet. Kritiker anser att det inte är mer än rätt att innehållsleverantörer som tjänar stora pengar på att erbjuda sitt bandbreddskrävande material online bidrar till kostnaderna som utbyggnaden kräver.

Frågan blir allt mer aktuell i takt med att trafiken ökar. Som CS tidigare har rapporterat flödar omkring 250 procent mer trafik i Sverige i dag än för två år sedan.

Enligt Wall Street Journal ska både Microsoft och Yahoo nyligen ha lämnat en sammanslutning av företag som vill behålla internet trafikneutralt. I stället har företagen på var sitt håll skapat allianser med operatörer.

Även EU har den senaste tiden börjat uppmärksamma frågan och lagt fram förslag på regleringar som ska tvinga operatörer att förhålla sig neutralt eller tydligt deklarera om viss trafik prioriteras över annan.

Fakta

Nätverksneutralitet innebär att internetoperatörer hanterar all datatrafik på samma sätt, oavsett vem som sänder, vem som tar emot den och vilken typ av data det handlar om. Det betraktas som en av de mest grundläggande principerna för internet och kritiker menar att brist på neutralitet riskerar att slå undan benen för små uppstickare medan jättarna kan köpa sig en gräddfil med snabb och säker trafik.

Ett brott mot nätneutraliteten kan till exempel ske genom att en operatör skriver kontrakt med en leverantör av ip-telefoni och blockerar eller prioriterar ner liknande tjänster från andra företag.