Blockeringen innebär att ip-adresser och domännamn görs helt oåtkomliga för vanliga svenska användare som har sin uppkoppling från en svensk operatör.

”En kombination av dns-filter och ip-filter torde vara en metod som medför tillräckligt precis blockering för att inte gå utöver syftet med blockeringen och ändå ha god effekt”, skriver regeringens utredare Jan Nyrén.

Inspirationen kommer från Italien där en liknande spärr finns på plats. Där får kommunikationsföretagen varje månad en lista på över tusen domännamn som landets invånare inte ska kunna komma åt.

Om förslaget blir verklighet skulle Sverige gå samma väg.

Tillsynsmyndigheten, i det här fallet Lotteriinspektionen, ska tillhandahålla listor över de domännamn och ip-nummer som ska blockeras.

Lagen ska förtydligas så att främjandeförbudet, alltså lagen mot att bistå andra i illegalt spelande, även ska omfatta förmedlingen av nätkommunikation som är nödvändig för förbjudna onlinespel.

Även spärren mot barnpornografiskt material nämns i utredningen. Det är ett frivilligt samarbete som innebär att rikspolisstyrelsen på ett liknande sätt förser operatörerna med en lista över webbplatser som ska blockeras.

Utredarna ser risken att mängder med upprörda användare kontaktar sin operatör för att fråga varför de inte kommer fram till sidorna de försöker nå. För att undvika nedringda kundtjänster betonar utredningen att användaren ”inte bara förvägras uppkoppling, utan också kopplas vidare
till en för alla gemensam informationssida.”

Lotteriinspektionen, som föreslås få en bredare roll och byta namn till Spelmarknadsinspektionen, får ansvar för att ta fram den lista över webbplatser som ska betraktas som förbjudna.