På tre år har mediekoncernen Stampen tredubblat sin omsättning och målet är ytterligare en dubblering fram till år 2012, från drygt fem miljarder kronor till tio elva miljarder.

Hälften av den tillväxten ska komma från nya verksamheter i den digitala världen och från länder utanför Norden, om Stampens koncernchef Tomas Brunegård får som han vill.

– Hela den klassiska tidningsaffären är i förändring. Exakt vad som är digitalt och vad som är papper går inte att urskilja på sikt. Vad är en platsannons? Den finns i GP lika mycket på gp.se eller kanske genom något annat medium.


”Svensk medieindustri har en gyllene chans. Vi har bland världens mest avancerade mediekonsumenter, bredband är utbyggt, nätanvändandet är högt, högt lokaltidningsläsande. En hög grad av sofistikeringsgrad, helt enkelt.” Det säger Tomas Brunegård, koncernchef för Stampen.

I Stampenkoncernen ingår bland annat Göteborgs-Posten, en stor tryckeriverksamhet, nya utvecklingsbolaget Mktmedia och lokaltidningar i Stockholm, Mälardalen och på Västkusten.

Ännu står intäkterna från digitala kanaler bara för några enstaka procent inom Stampen, mycket handlar om papper och tidningar.

Men även om tryckeriverksamheten fortsätter att växa är ett mål att balansen mellan traditionella och digitala medier är en helt annan och ”betydligt hälsosammare” om tre år, enligt Tomas Brunegård.

– 2012 är inte långt bort men jag skulle ändå önska att 25 procent av koncernens intäkter kommer från de nya digitala marknaderna då.

Under 2008 och 2009 investeras det för fullt i Stampen. Det största projektet är införandet av en enhetlig webbpubliceringsplattform hos alla Stampens 48 tidningar som ett led i att öka i digitala kanaler. Där ska de kunna hantera innehåll och publicering i såväl papperstidningar som på internet och i mobilen.

Bara standardiseringen av webbplattformen kostar minst 200 miljoner kronor och det är den största investeringen företaget gjort på senare tid.

Projektet drog igång förra året och någon gång i vår kör alla tidningarna systemet.

– Det har aldrig gjorts något liknande inom svensk press, säger Tomas Brunegård.

Stampen har ett starkt fäste lokalt med sina papperstidningar – men inte på nätet. Och det vill Stampen ändra på.

Tanken är att de lokala varumärkena ska fortsätta vara lokala torg oavsett form och kanal.

– Vi vill omvandla tidningarna så att de inte bara är lokala tidningsföretag utan lokala medieföretag med flera kanaler. I dag är de enkanaliga och det är därför Aftonbladet alltid tar den lokala positionen på nätet, som vi har på papper, och Google tar den lokala annonsmarknaden på nätet, i de fall då det är för dyrt att annonsera i tidningen.

Tomas Brunegård är övertygad om att behovet av det lokala blir ännu starkare i takt med att världen blir mer global.

– Alla jagar det lokala perspektivet – till och med det hyperlokala perspektivet. Det är en av de få oexploaterade ytorna på annonsmarknaden i framtiden.

Standardiseringen ska se till att öka trafikflödet, det ska bli lättare att hitta, använda, interagera och handla på nätet. Men det ska också bli lättare för företagen att annonsera, i många tidningar samtidigt till exempel.

– Med webbpubliceringsplattformen som bas utvecklar vi ett plug-and-play-tänkande där vi har olika kanaler och sociala nätverk. Där ska vi kunna haka i det lokala mediehuset och därmed driva trafik.

Mediekonsumenterna går mot att i princip konsumera alla medier samtidigt, enligt Tomas Brunegård.

Dessutom har de lämnat det traditionella mönstret att läsa tidningen på morgonen, lyssna på radio på väg till jobbet etcetera.

Därför är det viktigt att Stampen ska finnas med konsumenten var han eller hon än befinner sig och i olika kanaler.

En av anledningarna till att det knappt funnits centrala it-lösningar tidigare är att lokalpressen funnits så länge och har en så stark ställning i Sverige, konstaterar Tomas Brunegård.

Extremt starka kulturer av självbestämmande har gjort att var och en har gått åt sitt eget håll och standardiseringsgraden är mycket liten.

– Det gör också att kompetensen kring att bygga ihop och att bygga synergier och storskalighet inte finns. Den till och med bekämpas som ett slags mentalt fenomen. Det är en jätteutmaning att behålla det som varit en drivkraft i så många år, det som fungerar med att vara lokal och att hålla tag i det som ska centraliseras och binda ihop det.

Men det finns andra utmaningar än de ideologiska och där är kompetensen den kanske i särklass största frågan framöver, framhåller Tomas Brunegård.

– Våra lokala tidningsföretag är ofta den enda journalistiska arbetsgivaren på orten. Personalomsättningen är extremt låg och medelåldern ofta hög. Att hantera det som är gott i den kulturen och samtidigt få en sund genomströmning är en utmaning.

Sociala medier är ett av de digitala områden som Stampen investerat i – bland annat Familjeliv, Svenska fans och Bröllop. Webb-tv är ett annat område som Tomas Brunegård tror starkt på framöver. I och med att nischerna blir fler innebär det att mediebolag som Stampen i framtiden får möta många nya konkurrenter.

– Vi kommer att få se en fortsatt fragmentisering, det vill säga att vi styckar upp medieanvändandet i mindre och mindre kanaler. Och en del av dem kommer att vara globala företeelser som till exempel Google. De tar för sig inom en viss nisch och de vill breda ut sig.

Han nämner också Youtube, Facebook och Myspace som exempel på möjliga framtida konkurrenter.

Samtidigt ser Tomas Brunegård stora möjligheter för dem som kommer från traditionellt tidningsmakeri.

– Kan vi fortsätta utveckla svensk lokalpresstradition även genom de digitala medierna kan vi kvarstå som ett slags lokalt massmedium. Kanske det enda återstående massmediet eftersom allt annat har fragmentiserats.

– Svensk medieindustri har en gyllene chans. Vi har världens mest avancerade mediekonsumenter, bredband är utbyggt, nätanvändandet är högt, högt lokaltidningsläsande. En hög grad av sofistikeringsgrad, helt enkelt.

Sammantaget gör det att dagspress och medieföretag inte bara ska ses som en kulturfråga utan i högsta grad som en av framtidens exportverksamheter, framhåller Tomas Brunegård.

Samtidigt brottas Stampen liksom alla andra just nu med konjunkturnedgången.

– Jag är förvånad över att vi har gått så väl genom hösten som vi har gjort. Att det skulle braka loss var uppenbart redan för ett år sedan men att det skulle få en sådan magnitud gentemot fordonsindustrin och finansmarknaden kunde ingen förstå.

I november märks en mycket kraftigare inbromsning och Tomas Brunegård tror att det håller i sig över julhandeln. Det har redan aviserats om neddragningar i delar av koncernen, bland annat på Göteborgs-Posten och på tidningarna i Mälardalen.

– Vi planerar för ett tufft 2009.

Konjunkturförändringen kommer att driva på strukturella förändringar, till exempel omflyttningen av konsumenter och annonsörer till nätet.

Det gör att det inte går att ta till det klassiska vapnet att ducka in under sköldpaddsskalet, enligt Tomas Brunegård.

– Vi måste bromsa för att hantera konjunkturförändringarna, men också hålla kvar vid investeringar för att möta en ny mediemarknad och växa framåt för att flytta fram våra positioner. Just nu är beslutssituationen smått kaotisk. Eller utmanande för att använda ett positivt ord.

Tomas Brunegårds mantra är att Stampen ska göra långkonjunkturen till sin bästa vän.

– Just nu är det nattsvart ute i industrin, och vi behöver ha fokus på det som kommer sedan när vi är igenom det.

Fakta

Stampen: I koncernen ingår Göteborgs-Posten, tryckeriverksamheten V-tab, Mediabolaget Västkusten, Promedia, Stampen Media Partner, Samedio affärsservice, Stampen Fastigheter och utvecklingsbolaget Mktmedia.

Huvudägare är Peter Hjörne.

Ålder: 46 år.

Karriär: Började i koncernen 1996. Dessförinnan jobbade han som vice vd på Burger King och som managementkonsult.

Uppdrag: Ordförande i Svenska Tidningsutgivarföreningen och vice ordförande i World Assiciation of Newspapers som verkar för pressfrihet i världen.

Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg.

Familj: Fru och fyra barn.

Fritidsintressen: Spela i storband, ta flygcertifikat, läsa.

Motto i jobbet: Bli inte cynisk. Våga ha förtroende för folk.