Svenska mobilanvändare har tidigare skickat betydligt färre sms än mobilanvändare i exempelvis Norge och Danmark. Framför allt beroende på de jämförelsevis höga svenska sms-avgifterna. Men nu har trenden vänt. Och det med besked.

Under första halvåret i år skickade svenska mobilkunder närmare 60 sms per månad. Samma period förra året var siffran 34 sms. Totalt skickades svenskarna 3,5 miljarder sms under årets första sex månader.

Orsaken till den kraftiga ökningen är att det blivit vanligare att ett visst antal fria sms ingår som ett erbjudande från operatörer tillsammans med abonnemangen, skriver PTS i sin rapport.

Dessutom har sms-priserna överlag gått ner på svenska mobilmarknaden under senare tid.

Thomas Ekman, privatkundschef på Tele2, berättar sms:andet i deras mobilnät sexdubblats under det senaste året.

– I dag har vi lika många sms en vanlig fredag som vi tidigare hade under julaftonen som är en av de största sms-dagarna under året, berättar han.

Thomas Ekman håller med om PTS förklaringar till sms-boomen, men lägger till att det också handlar om en beteendeförändring hos framför allt äldre mobilanvändare som också börjat sms:a mycket mer än tidigare.

Antalet skickade mms ökar också, men inte alls i samma takt. Under första halvåret skickades 65 miljoner mms vilket är en ökning drygt 50 procent jämfört med samma period i fjol, enligt PTS-rapporten.