Orsaken till jätteökningen av mobildata är givetvis boomen för mobilt bredband. Antalet abonnenter mer än tredubblades, från 184 000 första halvåret 2007 till 604 000 vid halvårskiftet i år.

Men mängden mobildata ökar mycket snabbare i 3g-näten – från 378 terabyte första halvåret i fjol till 4 111 terabyte första halvåret i år.

Det innebär att den genomsnittlige användaren av mobilt bredband skickar och tar emot 47 megabyte per dygn via sitt turbo-3g-abonnemang.

Den enorma dataökningen i mobilnäten är sannolikt förklaringen till att flera operatörer på senare tid börjat flagga för nya mer datamängdsberoende avgiftsmodeller för mobilt bredband.

Senast förra veckan gick 3g-operatören Tre ut och meddelade att man tänker införa ett tak för mycket data kunden kan ladda ner innan datahastigheten stryps. Även Telia har flaggat för nya prissättningsmodeller för mobilt bredband efter årsskiftet.

På den svenska mobilmarknaden i stort ligger styrkeförhållandena mellan operatörerna kvar på en relativt stabil nivå.

Mätt i antalet abonnemang hade Telia vid halvårsskiftet en marknadsandel 43 procent, följt av Tele2 på 30 procent. Telenors marknadsandel var 17 procent och Tre hade 6 procent av mobilabonnemangen, enligt PTS-rapporten.