Mångmiljonrullningen inom Försäkringskassans it-utveckling ska få ett slut.

– Försäkringskassan har en stor och tung it-organisation. Det gäller att se till att den fortsätter att utvecklas i samklang med de ekonomiska förutsättningar man har. It är en tung kostnadspost, säger Adriana Lender, som tillträder som ny generaldirektör efter Curt Malmborg den 1 januari.

Försäkringskassans ekonomi är extremt ansträngd och underskottet inför nästa år uppgår till mellan 800 och 900 miljoner kronor.

– Så kan vi inte ha det i fortsättningen, säger Adriana Lender.
En annan viktig uppgift hon identifierar är att fortsätta den stora omorganisationen, som i praktiken är genomförd men som uppvisar en hel del brister.

– Det finns mycket kvar att göra, säger Adriana Lender.

Adriana Lender har varit tjänstledig från sin tjänst som överdirektör på Försäkringskassan. Hon har under det senaste året arbetat som utredare på Socialdepartementet med att genomföra en översyn av aktivitetsersättningen.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, m, säger att hon fick beskedet att Curt Malmborg ville lämna sin tjänst för tre veckor sedan.

– Han har lett ett stort arbete som säkert har varit slitsamt, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Curt Malmborg kommer vid årsskiftet att övergå till en tjänst på regeringskansliet. Vilka hans arbetsuppgifter blir är ännu inte bestämt.