– Vi är ett 100-årigt företag, som alltid arbetat seriöst, säger Josef Höbenreich. Det måste man förklara för personalen efter en sådan här händelse. Det värsta när sådant här sker är att personalen tar mycket illa vid sig.

Josef Höbenreich fortsätter:

– Microsoft och BSA blev misstänksamma eftersom vi inte köpt grupplicenser utan datorer och licenser på en gång. Nu stormade det in 25 personer och en hel dag gick åt till det här.

Edsbyverken har 300 anställda och Josef Höbenreich kräver nu en ursäkt från Microsoft.

Johan Rhodén som har titeln Anti Piracy Manager på Microsoft, hänvisar dock i ett mejl till Business Software Alliance, BSA, juridiska ombud, eftersom Microsoft inte har full insyn i varje enskilt ärende.

BSA är en organisation som flera av de stora programföretagen är organiserade i, och vars uppgift är att agera mot piratkopiering av mjukvara.

I ett uttalande säger BSA att ärendet inte kommer att drivas vidare rättsligt.

Kronoinspektör Peter Wikström vid Kronofogdemyndighetens specialindrivningsenhet i Eskilstuna, som genomförde undersökningen, säger till Computer Sweden att myndigheten kontrollerade ett hundratal datorer på företaget, men att det inte är deras sak att avgöra om fel har begåtts eller inte.

– Vår uppgift är att samla in bevisuppgifter och för det anlitar vi extern kompetens. Men det är inte vår uppgift att fastställa om det begåtts några fel. Vad jag kan konstatera i det här fallet är att ärendet har återkallats, och då kan man dra slutsatsen att sökanden inte valt att gå vidare i en rättslig process.