Karolinska Universitetssjukhuset har drabbats av "allvarliga driftstörningar" i patientjournalsystemet Take Care. Haveriet påverkar Karolinskas verksamheter i Solna och Huddinge, men även Södertälje sjukhus, ett antal vårdcentralet i Stockholm samt sjukhusets verksamhet på Gotland.

På grund av felet kan vårdpersonalen inte komma åt patienternas journaler, vilket fått konsekvensen att flera operationer har fått ställas in.

"Ett intensivt arbete från teknisk personal pågår för att åtgärda problemet", skriver Karolinska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Felet påverkar ännu inte akutverksamheten men sjukhuset har gått över till manuella rutiner och extra personal är inkallad till akutmottagningarna.