Säkerhetsexperten Tomas Djurling ser stora risker i att lägga ut data i molnet.

– Verksamhetskritiska tilllämpningar ska du absolut inte lägga ut i molnet. Du vet ju inte var i världen din information hamnar, säger han.

Med information utlagd på system hos en leverantör i ett annat land kan det uppstå juridiska problem om lagarna där skiljer sig mycket från Sveriges. Dessutom får man sämre kontroll över svagheter och risker jämfört med att ha systemen internt.

Bland de it-ansvariga som ändå vill få en liknande funktionalitet som till exempel Amazons och Googles molntjänster väljer nu allt fler en variant med egna moln.

Ett exempel är verkstadskoncernen Sandvik. Enligt teknikchefen Stefan Dahlström på Sandvik IT beror satsningen på interna molntjänster främst på att företaget inte vill tappa kontrollen över sin information.

– När vi driftar både server och applikation blir det lättare att garantera kvaliteten på tjänsten. Om informationen flyter runt i ett moln har vi väldigt små möjligheter att göra riskbedömningar, säger han.

Värmdö kommun resonerar på ett liknande sätt.

– Vi kör ett internt moln för att lättare kunna distribuera de tjänster som våra användare behöver. Om vi skulle göra det externt skulle det krävas rejäla avtal för att säkerställa att våra data hanteras på ett korrekt sätt, säger Jörgen Sandström, kommunens it-chef.

Just nu är Värmdö i full fart med ett projekt för att införa tunna klienter i form av Suns Sunray. När det är klart årsskiftet 2009/2010 hoppas kommunen att 1 200 av sammanlagt 2 000 pc ska vara ersatta av virtuella skrivbord.

Det innebär att skrivbord och applikationer blir tillgängliga via nätet, antingen enbart genom intranätet eller via säkerhetslösningar för internetåtkomst. Men allt driftas internt.

Anders Lindmark, griddkonsult på Data Access Sweden, är övertygad om att fler är på väg i samma riktning. Som exempel nämner han bankernas hårda regelkrav för datahantering.

– Tidigare har molntekniken inte varit riktigt rumsren. Nu börjar den bli mycket mer accepterad. Det enda som stoppar just nu är att organisationen inte är mogen i kombination med kompetensbrist. Men tekniken finns.

Flera leverantörer har uppmärksammat företagens oro. En är amerikanska Cassatt, vars idé är att hjälpa kunderna att bygga datormoln med befintliga system bakom sina egna brandväggar.

Med företagets verktyg går det till exempel att sammanställa information om servrar, som hur de är konfigurerade och hur och när de används och avgöra hur de är kopplade till varandra.

På så sätt ska Cassatts experter kunna hitta outnyttjade servrar, tipsa om servrar som bör konsolideras eller virtualiseras och peka ut en väg till interna datormoln.

Fakta

Moln av servrar används för att sköta internetbaserade program och för att lagra stora datamängder. Slutanvändarna har ingen aning om var i molnet som deras data finns. Vitsen är också att bara betala för det som verkligen används.

Fyra tekniker för att skapa interna datormoln:

1. Tunna klienter. Applikationerna är installerade och körs på en server. Skärmbilder distribueras till användarna via terminaler eller enkla datorer.

2. Servervirtualisering. Konsolidering av fysiska servrar där serverprogrammen samlas i ett fåtal stora maskiner och olika typer av operativsystem kan köras parallellt. På så sätt utnyttjas serverkraften mest optimalt.

3. Applikationsvirtualisering. Programmen körs i virtuella bubblor hos klienten. Informationen kan lagras och uppdateras centralt på en server.

4. Griddteknik. Applikationen utnyttjar hårdvara som är utspridd på ett stort antal maskiner för att dynamiskt kunna anpassa belastningen.