Den 25 november steg Försäkringskassans generaldirektör in på socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons tjänsterum och meddelade att han ville byta arbetsuppgifter.

Curt Malmborg säger till CS att han i huvudsak haft två skäl till sitt beslut. Det ena är att Försäkringskassan nu ska gå in i en ny fas, från en intensiv förändringsperiod till en "förhoppningsvis" lugnare tid av konsolidering och förvaltning.

– Då kände jag att det var läge att byta i ledning, säger Curt Malmborg.

Det andra skälet är mer personligt.

– Det har varit spännande och roligt på många sätt, men också slitsamt.

Försäkringskassan under Curt Malmborgs ledning har fått mycket kritik. Statskontoret har kritiserat såväl förändringsarbetet som utvecklingsarbetet, och internt har förtroendet för ledningen varit i botten. Men kritiken har inte påverkat Curt Malmborgs beslutet att avgå.

– Det kan jag inte säga, men det är en helhetsbedömning jag har gjort. Det ligger lite i sakens natur, Försäkringskassan är en stor och ganska gammal organisation, där fixar man inte en sådan här förändring över en natt. Så jag är inte förvånad över att det riktats kritik mot olika delar, säger Curt Malmborg.

– Det allvarligaste är när vi inte kunnat leverera pengar i tid, vilket skedde i somras. Det är inte acceptabelt.

Genom backspegeln ser han framför allt den knappa tiden för omorganisationen som något han gärna skulle ha velat ändra på.

– Jag skulle önska att Försäkringskassan fått mer tid på sig. Det här är den största omorganisation som gjorts, men exempelvis fick Skatteverket som gjort en liknande förändring dubbelt så lång tid.

Han ger också en passning till regeringen, som han tycker borde ge budgetanslag på längre sikt än ett år i taget. Årsbudgetarna har försvårat planeringen.

– Jag har sett avigsidorna av kortsiktig planering, det skapar en ryckighet när pengar hela tiden flyttas fram och tillbaka mellan myndigheten och departementet. Helst hade jag sett att regeringen sagt att "ni ska göra en förändring, vi förstår, då vill vi att ni är klara 2011 och vägen dit är er business", säger Curt Malmborg.

När Curt Malmborg den 1 januari lämnar över sin post till den nya generaldirektören Adriana Lender får hon ta över en plånbok med ett stort hål att lappa ihop.

– 2008 ser bra ut, där håller vi oss inom ramarna även om vi fått be om utökad anslagskredit. 2009 är kostymen lite för stor, det rör sig om 800-900 miljoner kronor.

En del av kostnaderna kan Försäkringskassan kapa genom egna åtgärder, men sedan återstår ändå ett minus på en halv miljard.

– Där kan vi behöva hjälp finansiellt, antingen genom anslag från regeringen, eller genom att vi får låna pengar av oss själva, så kallad anslagskredit.

Var ligger de här kostnaderna?
– De stora pengarna ligger ute i kundmötesorganisationen. Det är inga skenande it-kostnader eller något sådant, även om it förstås är en del av det hela.