Nyligen rapporterade CS att bara tio procent av de svenska företagen kör öppen källkod. Men nu står det klart att denna trend är betydligt starkare inom offentlig förvaltning, kommuner och landsting. I den kartläggning som Verket för förvaltningsutveckling, Verva, genomfört framkommer det att nästan två tredjedelar av myndigheterna har övergått till öppen programvara inom något område.

Av de 121 myndigheter som angett att de använder öppna program inom något område svarar nästan 70 procent att de helt eller delvis använder öppen källkod i operativsystem. 95 procent uppger att de kör Linux eller BSD i drift men 16 procent bedriver någon form av testverksamhet kring Linux. Drygt hälften av myndigheterna använder databaser som bygger på öppen källkod, 50 myndigheter uppger att det är MySQL som används medan tolv använder databasen PostgreSQL.

När det gäller kontorsprogram har utvecklingen inte nått lika långt och bara 28 myndigheter uppger att de använder produkter av typen Openoffice.

– Det är typiskt att man börjar inom de områden där det inte finns många slutanvändare. Det är både lättare och ger större effektivitetsvinster, säger Elisabeth Ferm, Vervas utvecklingsstrateg.
Hon är förvånad över att så många myndigheter kommit så långt i arbetet med öppen källkod.
– Många är både intresserade och medvetna om fördelarna med öppen källkod. Det var ju faktiskt 90 procent som tog sig tid och svarade, en fjärdedel som har en policy och lika många som egenutvecklar öppen programvara, säger Elisabeth Ferm.

På frågan om varför man valt att satsa på öppen källkod är det bara ett 15-tal myndigheter som har angett skälen ”minimera inlåsningseffekter och underlätta användning av öppna standarder”. Majoriteten uppger att besluten främst bygger på ekonomiska, funktionella och teknikska avväganden.
Av de 223 myndigheter som gavs möjlighet att svara på webbenkäten har 90 procent valt att delta.

Under våren antog Verva en ny upphandlingspolicy som säger att öppen programvara ska bedömas på likvärdiga grunder som proprietära produkter, det vill säga konkurrensneutralt. Men många av de som besvarat enkäten efterfrågar en nationell policy med en klar viljeinriktning från regeringen.

Fakta

Rapporten ”Statens användning av öppen programvara” hör till de sista från Verva. Efter årsskiftet övertas myndigheternas förvaltningsutveckling av andra. Men forskningsprojektet Bossanova vid Linköpings Universitet, som Verva samarbetat med, kommer att fortsätta genomföra djupintervjuer med en del myndigheter.