Ip-tv via adsl-bredband växer så det knakar. Sedan det analoga tv-nätet släcktes har minst 360 000 hushåll gått över till att kolla på tv via adsl. För bredbandsoperatörerna blir det allt viktigare att kunna erbjuda ip-tv för att behålla konkurrenskraften.

Men kunderna går bara i en riktning – till Teliasoneras ip-tv-tjänst. Konkurrenterna tvingas stå vid sidan och titta på. Teliasonera vill inte leverera den grossisttjänst i det fasta telenätet som alla anser viktigast för att sälja ip-tv-tjänsterna.

Teliasonera har 320 000 ip-tv-kunder och kontrollerar 93 procent av marknaden. Närmaste konkurrenten Telenor, där Bredbandsbolaget ingår, uppger att de har runt 40 000 ip-tv-kunder via adsl.

Värst är läget för Tele2 som i dagsläget inte har en enda ip-tv-kund via adsl.

– Det är tråkigt. Ip-tv är definitivt en tjänst som kunderna vill ha, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.

Teliasonera har lyckats blockera nästan all ip-tv-konkurrens i telenätet genom sina överklaganden till domstolorna, anser han.

– Under den tid den här frågan legat i domstolorna har Teliasonera bundit upp ip-tv-kunderna till sin tjänst. När vi och andra på allvar kommer in och konkurrerar med till exempel lägre priser kanske det inte finns så många ip-tv-kunder, säger Thomas Ekman.

Redan för ett år sedan beslutade PTS att tvinga Teliasonera att tillhandahålla ip-tv-möjligheter via så kallad bitströmsaccess, en grossisttjänst i fasta telenätet.

Men Teliasonera överklagade beslutet. Därefter har beslutet bollats runt i olika domstolar utan att bli slutligt avgjort. Teliasonera har överklagat ip-tv-tvånget vid ytterligare ett flertal tillfällen under det dryga år rättsprocesserna på pågått.

Under det år PTS ip-tv-beslut blivit uppskjutet har Teliasonera kunnat plocka in minst 100 000 nya ip-tv-kunder. Det framgår av siffror för årets första nio månader i bolagets senaste kvartalsbokslut.

Nu pekar det mesta mot att frågan avgörs slutligt och definitivt i kammarrätten, eventuellt redan före jul. Om domstolen fastställer PTS beslut väntar en ip-tv-offensiv från Teliasoneras adsl-konkurrenter.

– I så fall går vi definitivt in på den tjänsten, säger Ola Hansson, chefsjurist på Telenor.

Från Tele2 kommer ett likartat budskap, föruts att prisnivån i bitströmstjänsten är den rätta.

Teliasonera anser inte att bolaget stoppat adsl-konkurrenterna ip-tv-satsningar genom att överklaga PTS bitströmsbeslut.

– Det finns redan tekniska möjligheter att tillhandahålla ip-tv via LLUB, som är en av våra andra grossisttjänster i det fasta nätet. Vi tycker inte att det är motiverat att klämma in ip-tv-möjligheter även i bitströmstjänsten med hänsyn till de mycket stora investeringar som då skulle krävas, säger Maria Hillborg, presstalesman på Teliasonera.

Med de grossisttjänster Teliasonera erbjuder i dag så har Telias adsl-konkurrenter bedömt att det är alldeles för dyrt att gå in och satsa på ip-tv på de flesta håll i landet.

Fakta

För ett år sedan: PTS tvingar Teliasonera att tillhandahålla en så kallad bitströmstjänst till sina adsl-konkurrenter. Tjänsten ska innehålla ip-tv-möjlighet. Teliasonera överklagar och beslutet faller i länsrätten, till stor del på grund av formaliafrågor.

5 juni: PTS kommer med ett nytt föreläggande som tvingar Teliasonera att tillhandahålla ip-tv i sin bitströmstjänst. Nu hotar PTS Teliasonera med vite på 36 miljoner kronor. Teliasonera överklagar till länsrätten.

29 september: Länsrätten beslutar i en dom att Teliasonerna måste erbjuda ip-tv åt adsl-konkurrenterna i sin bitströmstjänst senast den 1 februari nästa år. Teliasonera överklagar till kammarrätten.

Oktober: Kammarrätten beslutar om så kallad inhibition. Det innebär att PTS och länsrättens ip-tv-beslut upphävs i avvaktan på kammarrättens slutliga ställningstagande.

Nu: Ett definitivt avgörande i ip-tv-frågan väntas från kammarrätten den här veckan eller strax efter julhelgen.