Pengarna hämtas ur den så kallade Internetfonden och det är femte året som stiftelsen finansierar internetprojekt. Projekten som får medel måste vara icke-kommersiella och bidra till den svenska internetutvecklingen.

– Vid bedömningen är det projektets användarnytta, spridningsförmåga och förvaltningsplan som räknas. Vi beviljar både projekt från väletablerade institutioner som SICS och från enskilda entusiaster av olika slag, säger Staffan Hagnell, chef för forskning och utveckling på stiftelsen, i ett pressmeddelande.

Ansökningstiden går ut den 1 mars 2009. Två exempel på projekt som fått pengar ur fonden tidigare är ett försök vid Blekinge tekniska högskola att modifiera bittorrent-tekniken så att den kan nyttjas för strömmande video, och Postmuseums digitala läranderum kring källkritik för elever vid gymnasier och folkhögskolor.