Domännamn som är tre tecken eller kortare är hårdvaluta på nätet. På många sajter som säljer domäner i andra hand finns en speciell avdelning för dessa. De mest eftertraktade kan omsätta stora pengar, vilket speciellt gäller namn under toppdomänen .com.

Den svenska se-domänen har fram till nyligen varit öppen för registreringar av korta domäner, men nu kan CS berätta att en enskild köpare den senaste veckan har lagt tusentals bokstavskombinationer under sig. Nu är de slut.

– De kan ju naturligtvis bli lediga på nytt, men sannolikt byter de innehavare. Korta domäner frisläpps sällan, säger Maria Ekelund, informationschef på Stiftelsen för Internetinfrastruktur som har ansvar för den svenska toppdomänen.

Flera av ombuden för se-domänen har under december haft kampanjer med domännamn till mycket låga priser. Det tycks köpare ha utnyttjat och sökt upp samtliga treteckensdomäner som återstår och registrerat dem.

– Vi tror inte att registreringarna har skett till överpris, säger Maria Ekelund.

Enligt domänföretaget Miss Domain bjuds några svenska treteckensdomäner ut för tiotusentals euro. Men det är ändå småpengar jämför med vad vissa com-domäner har inbringat. Tidigare i år såldes pizza.com för svindlande 15 miljoner kronor av personen som hade registrerat den.

Enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur kan det ännu finnas vissa treteckensdomäner med internationella tecken kvar, så kallade idn-domäner. Från ett tekniskt perspektiv kan dessa dock sägas bestå av fler tecken som sedan tolkas om till tecken som å, ä eller ö.