Bernt Ericson går till hårt angrepp mot forskarsamhällets passivitet i fildelningsfrågan.
- Det måste alltid vara forskarens roll att utmana de etablerade strukturerna. Forskarna måste ställa sig på användarnas sida, säger Bernt Ericson.

Genom forskarnas passivitet kunde fildelning växa sig stark utan att musikbranschen hann förbereda sig på att omskapa hela sitt distributionssystem, menar Bernt Ericson.
- Nu har i stället musikbranschen kämpat hårt för att behålla ett i grunden oseriöst distributionssystem, säger Bernt Ericson.

Lätt att förutse
Men Lars-Erik Holmquist, programchef på Viktoriainstitutet i Göteborg, är inte säker på att fildelning verkligen utmanar det rådande systemet.
- Det är deprimerande att se att när folk har tillgång till all världens musik är Absolute Music det som laddas ner mest på The Pirate Bay. Fildelning ger företag som Disney möjlighet att befästa sin position, säger Lars Erik Holmquist.

Vad som skulle ske när konsumenterna fick tillgång till mp3, billigare minnen och billigt bredband till fast pris var enkelt att förutse.
- När konsumenterna kunde skapa en egen databas av vad de hade hemma blev ordet mp3 mer eftersökt än sex på nätet, säger Lars-Erik Eriksson på KTH.

Om forskarna hade samlat företrädare för musikbranschen och i tid, innan skivbolagen verkligen var hotade i grunden, och förklarat vilka förändringar branschen stod inför så hade skiftet mot fildelning ske på ett smidigare sätt utan stämningar och polisjakt, enligt Bernt Ericson.

Beroende av företagen
Problemet, enligt Bernt Ericson, är att forskarna är så beroende av pengar från företagen för sin forskning att de inte kan ta fram teknik som verkligen utmanar de etablerade företagen. Dessutom finns rädslan att bli klassad som besvärlig och få svårt att få anslag, enligt Bernt Ericson.
- Problem ska inte lösas. De ska elimineras med nya strukturer.

Bernt Ericson ett forum där forskare kan träffa branschföreträdare och medierna.
- Det borde vara meriterande för forskare att ha kontakter med det omgivande samhället. Forskare vill bara publicera sig och det finns inga incitament att tala i öppna debatter. Det borde ställas krav på forskare att presentera sina rön för allmänheten, säger Bernt Ericson.

Urban Lindstedt

Fakta

Bernt Ericson är född 1945 och har civilingenjörsexamen i elektroteknik vid KTH. 1993 fick han ansvaret att koordinera Ericssons samlade forskning och 1994 utnämndes han till forskningsdirektör. 2000 blev ansvarig för framtidsstudiegruppen Ericsson Foresight.

I dag är han ordförande för Interaktiva institutet. Styrelseordförande i Imit - Institute for Management of Innovation and Technology och styrelseordförande i Vinnovas kompetenscentrum PSCI - Parallel and Scientific Computing.