I ett pågående rättsfall i USA står Microsoft anklagade för att ha vilselett sina kunder inför lanseringen av Windows Vista. Innan operativsystemet lanserades fick datorer med undermålig hårdvara märkas med specifikationen ”Vista Capable”.

Vad Microsoft inte uttryckte tillräckligt tydligt enligt målsägarna är att dessa datorer endast kunde köra den enklaste versionen av operativsystemet, Windows Vista Basic. Målsägarna stämde Microsoft i mars 2007 för falsk marknadsföring och rättegången pågår fortfarande.

I det pågående rättsfallet har ekonomiprofessorn Keith Leffler vid University of Washington kallats in som expert. Keith Leffler hävdar i rättegången att Microsoft har tjänat mer än 1,5 miljarder på att godkänna hårdvara som egentligen inte var tillräckligt kraftfull för att köra Windows Vista.

Keith Leffler uppger att han baserar sina beräkningar på försäljningssiffror av Windows Vista.