Från att ha varit alternativet för dem som inte är "riktiga programmerare" har skriptspråken seglat upp som verktyg för att skapa verksamhetskritiska tillämpningar. Framgångarna beror på flera saker.

– Största förändringen sedan 2005 är tillväxten för avancerade webbapplikationer som hanterar bearbetning i webbläsaren med Javascript, säger Norris Boyde, utvecklarchef på Google, till IDG News.

Enligt en undersökning som gjorts i år av Evans Data använder 70 procent av 1 200 utvecklare skriptspråket Javascript och ytterligare 15 procent planerar att göra det.
Ytterligare ett skäl att använda skriptspråk är att de är enkla att använda. Men traditionellt har enkelheten mest märkts i början av inlärningskurvan och för enkla projekt. Det förändras snabbt.

– Ökningen beror bland annat på att bra ramverk utvecklas för nya språk, som Ruby on Rails, säger Jeff Hobbs, ansvarig för programmeringsspråk på Active State Software.

Ramverken gör att skriptspråken används för att skapa mer avancerade applikationer än tidigare.

Ett skäl till är att skriptspråken i allt högre grad integreras i mer komplexa miljöer, som Java och Dotnet. Det pågår många projekt för att göra språk som Python och Ruby tillgängliga på de plattformarna. Det gör det enklare att välja olika språk för olika delar av ett projekt, till exempel att blanda Java med Pythonvarianten Jython som körs i Javamiljön.

En av de viktigaste aktörerna inom skriptspråk är Adobe som till stor del baserar sina utvecklingsverktyg på Javascriptvarianten Actionscript. Eftersom Adobe inte satsar på verktyg för tyngre språk, som C++ och Java, försöker företaget ta Actionscript så långt det går. Man har till exempel lanserat ett verktyg för att konvertera C- och C++-kod till Actionscript.

För närvarande etableras nya skriptspråk i parti och minut. Men än så länge är det kanske främst för webbtillämpningar som de är populära. Här hittar vi förutom Javascript språk som PHP, Python och Ruby.

Fakta

Skriptspråk brukar ofta, men inte alltid, vara interpreterande, det vill säga koden tolkas när den utförs i stället för att översättas, kompileras, till ett körbart format en gång för alla.

Ibland syftar begreppet skriptspråk på språk som inte kräver att datatyper deklareras för variabler. Sådana språk kallas för dynamiska skriptspråk eller bara dynamiska språk.
Förutom de nämnda skriptspråken Javascript, Actionscript, PHP, Python och Ruby märks även följande: Scala, Groovy, Lua och Boo.