Statskontoret tar över sverige.se från Svenska Institutet, vars verksamhet går ut på att marknadsföra och kommunicera information om Sverige till utlandet.

- Svenska institutet använde aldrig sverige.se, bara sweden.se. Så vi har kommit överens med dem och Nic-Se om att vi får ta över deras sverige.se, säger Jenny Birkestad, chef på enheten för elektronisk samhällsinformation på Statskontoret.

Under hela 2003 har Statskontoret jobbat hårt med förstudier, användartester och att få fram en prototyp-portal för hela den offentliga sektorn.

För förstudien har Statskontoret använt Valtech.

Renodlad tjänst
Och nu går alltså arbetet in på upploppet. Vem som får uppdraget att uföra själva införandet är inte klart, men planen är i alla fall att den nya portalen ska köras igång i oktober.

- Sverigedirekt.se har varit mer av en organisatorisk portal. Nu har vi ett betydligt tydligare ansvar att få fram en renodlad tjänst, där det blir enklare att hitta information som är knuten till offentlig sektor, säger Jenny Birkestad.

För exempelvis en arbetssökande har det tidigare mer handlat om att söka länkar till rätt organisation. Länkarna har varit kopplade till organisationens förstasidan.

Genom sverige.se blir sökandet mer levande. Detta eftersom användaren direktlänkas till specifika tjänster hos olika enheter inom offentlig sektor.

Före 2006
På sikt är tanken att skapa en one-stop-shop. 24-timmarsdelegationen och regeringen har gjort klart att arbetet borde vara färdigt före mandatperiodens slut 2006.

- Det kan bli aktuellt så fort vi ser att det finns väl fungerande standardgränssnitt mellan olika portaler, säger Jenny Birkestad.

Det kan även bli aktuellt med att även lagrummet.se ska ingå i sverige.se, men än så länge är inte det bestämt.

Fakta

  • Sverigedirekt.se har 60 000 besökare per månad.
  • Från och med oktober drar Statskontoret i gång en övergripande portal för offentlig sektor, sverige.se