I stimulanspaketet ingår bland annat en stor utbyggnad av bredband, samt ett smart, energisnålt griddnät som ska användas av bland annat skolor.

Under sin presidentkampanj förde Obama ut budskapet om den kommande bredbandssatsningen, samt en fokusering på energifrågor och datorer till skolorna.

Talet hölls nyligen i staden Fairfax, i delstaten Virginia, där Obama berättade om det stora stimulanspaket som han avser att lägga fram till den amerikanska kongressen under de kommande veckorna. Paketet väntas ligga i storleksklassen en biljon dollar.

Obama kallar även den amerikanska nedgången en "kris som inte liknar någon annan som vi har sett under vår livstid". Förutom stimulansåtgärderna vill Obama även att amerikanska medicinska journaler ska datoriseras helt inom fem år.

Detta minskar mängder papper som slängs, eliminerar onödiga kostnader och minskar behovet av att utföra dyra medicinska test flera gånger, säger han.

– Det sparar inte bara miljardtals dollar och tusentals jobb, det räddar även liv genom att minska de dödliga men undvikliga medicinska fel som idag härjar i vårt hälso- och sjukvårdssystem, säger han.

Obama vill att kongressen ska godkända finansieringen av bredbandsutbyggnaden till nya områden, även om hans tal inte innehöll några detaljer om hur han tänker sig att detta ska ske.

En del av paketet handlar om att bygga fysisk infrastruktur, som vägar och broar.

– Men vi kommer också att ladda om Amerika för en global ekonomi. Vi kommer att ändra energiförsörjningen genom att bygga ett nytt smart elnät som ska spara pengar, skydda våra krafttillgångar från nedgångar och attacker, samt leverera rena, alternativa energiformer till varenda del av landet, säger Obama och fortsätter:

– Det betyder utbyggt bredband i hela Amerika, så att småföretag i småstäder kan koppla ihop sig och konkurrera med sina motparter överallt i världen.

Smart energi kan även möjliggöra realtidsöverföring till energisnåla bostäder genom internet. Förespråkarna av ett nationellt smart elnät vill se minskad elanvändning och se till att företagen på ett effektivare sätt distribuerar elektricitet.

Vidare ska hushållen uppmuntras att installera alternativa energikällor som solpaneler och sälja överskottsenergin tillbaka till elnätets aktörer. Obama efterlyser också att kongressen godkänner nya satsningar på nya typer av klassrum, laboratorier och bibliotek

– Vi ska tillhandahålla nya datorer, ny teknik och ny utbildning till lärare så att studenter i Chicago och Boston kan konkurrera med dem i Peking om de högavlönade jobb som finns inom bland annat högteknologi i framtiden, säger han.

Fakta

Ett antal branschorganisationer har efterlyst åtgärder för ökad utbyggnad av bredband och andra satsningar. De kräver bland annat skattelättnader, lån och betalningar samt finansieringshjälp till operatörerna.

Enligt Dean Garfield, som är chef för branschorganisationen Iti, Information Technology Industry Council, är Obamas planer helt rätt.

– Teknikinvesteringar
är snabbaste sättet att vända ekonomin. Mer bredband, e-journaler samt grön teknik till skolor och bibliotek är smarta sätt att göra USA mer konkurrenskraftigt, samtidigt som antalet nya jobb och investeringarna ökar, säger han.