När den omdebatterade FRA-lagen nu börjat gälla får Försvarets radioanstalt inte längre avlyssna etern fritt. I stället krävs tillstånd från en nyinrättad instans med namnet Signalspaningsnämnden.

Den ska ge tillstånd för inriktningen på signalspaningen och alla myndigheter som vill anlita FRA måste begära tillstånd, även Säpo och Försvaret. Regeringen behöver emellertid inte tillstånd från signalspaningsnämnden.

Nämnden, som började sitt arbete vid årsskiftet, leds av domaren Runar Viksten, som är chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. Till sin hjälp har han två riksdagsledamöter som nominerats av sina partier och nu tillsatts av regeringen.

Dessa är centerpartisten Staffan Danielsson och socialdemokraten Susanne Eberstein.

– Tillsättningarna gör att nämnden nu är beslutsfähig, men den är inte fullt tillsatt, säger Per Anderman, chef för sekretariatet för underrättelsefrågor på försvarsdepartementet.

Inom kort ska ytterligare en domare ingå i nämnden samt tre ytterligare riksdagsledamöter.

Sedan årsskiftet finns också en "signalspaningskontrolldelegation" som ska granska hur FRA följer signalspaningslagen. Den sorterar under det befintliga kontrollorganet Försvarets underrättelsenämnd och leds av regeringsrådet Marianne Eliason.

Två riksdagsledamöter har också utsetts av regeringen att sitta i delegationen: Tone Tingsgård, socialdemokrat från Uppsala, och Jan Ertsborn, folkpartist från Halland.

Inte heller kontrolldelegationen är fullt besatt ännu. En domare och en riksdagsledamot till ska in.

Helt klart är däremot det integritetsskyddsråd som verkar hos FRA sedan 1 januari.

– Integritetsskyddsrådet ska bistå FRA och göra bedömningar i integritetsfrågor, säger Per Anderman.

Rådets ordförande är Katrin Flossing, hovrättspresident vid Göta hovrätt. Övriga två ledamöter är Staffan Lind, hovrättsråd vid Svea hovrätt, och Mats Bergkvist, före detta ambassadör.

– Här fanns ingen instruktion om sammansättning i lagen, men regeringen valde att tillsätta två jurister och en annan person, säger Per Anderman.

De två sistnämnda instanserna har mandat tills vidare, medan signalspaningsnämnden den 1 oktober ska ersättas med en domstol. Detta förutsatt att de 15 förbättringsförslag som allianspartierna enades om i höstas klubbas igenom tills dess.