I fredags samanställde Swedish Standards Institute, Sis, rösterna kring dokumentformatet office open xml, ooxml, med resultatet att det blir ett ja till en svensk standard. Dokumentformatet är redan godkänt som en standard av internationella standardiseringsorganisationen, Iso.

Proceduren för att anta ooxml som en internationell standard kantades av kritik och skandaler, men formatet blev färdigt och godkänt av Iso i november förra året.

– Egentligen tror jag inte att det här har någon större praktisk betydelse i och med att en Iso-standard redan är antagen. Vi brukar göra en svensk standard ändå, men du ska ha klart för dig att användandet är frivilligt, säger Sis vd Lars Flink.

Ooxml bygger ursprungligen på det dokumentformat som skapats för Microsoft Office 2007. Det använder märkspråket xml och har stöd för dokument som innehåller bland annat text, kalkylblad och presentationer.