Medicinskteknisk personal och extrainsatta it-tekniker arbetade under helgen med att rensa de omkring 10 000 datorerna på sjukhusen i Region Skåne som drabbats av en virusattack. Flera funktioner, bland annat kommunikationen med fosterövervakningen och ultraljudssystemet på universitetssjukhuset i Lund, slogs ut.

Vissa av de drabbade datorerna kör fortfarande Windows 98 som släpptes för mer än tio år sedan. Microsoft slutade ge support för detta operativsystem sommaren 2006.

På söndagskvällen var antalet infekterade Windowsdatorer nere i omkring 300, men på måndagen fick smittan ny fart när personal kom tillbaka från julledigheten och startade datorer som varit avstängda och därmed skonats. Enligt Helena Svedberg, it-chef i regionen, steg antalet infekterade snabbt till 600 på måndagsmorgonen.

– Vi har extra tekniker som är ute och gör handpåläggning på klienterna och rensar dem, säger hon.

Angreppet är det största som drabbat sjukvården i Skåne sedan 2004, då skadlig kod letade sig in i sjukhusens it-system med ett liknande resultat.

Samtliga infekterade datorer kör Windows som operativsystem uppges ha antivirusprogram från F-secure installerat. Enligt Helena Svedberg rör det sig om en ny variant av masken Downadup, kallad W32/Downadup.CM, som fick sitt namn först efter att regionen slagit larm.

Tekniskt sett rör det sig alltså inte om ett virus i traditionell bemärkelse.

Masken sprids ofta via usb-minnen och försöker att få tillgång till fler datorer på nätverket genom att gissa lösenord. Efter fem försök spärras inloggningen och användaren får problem att nå det egna nätverket.

Det har bland annat lett till att kommunikationen med patientövervakningssystem har fått stängas av. Utrustningen som läser av till exempel hjärtrytm hos patienten bygger på inbäddade operativsystem och har inte infekteras, men informationen sprids sedan via Windowsbaserade servrar. Personalen har därför tvingats börja anteckna patientdata och skriva in den för hand i andra delar av nätverket.

Nu har sjukhusen i Region Skåne fått order om att vara restriktiva med att använda usb-minnen på datorerna, men ett absolut förbud är osannolikt.

– Vi tror inte att att vi kan stoppa användningen. Usb-minnen är ett praktiskt arbetsredskap, men det här är en påminnelse om riskerna, säger Helena Svedberg.

Lars-Olof Almquist, medicinskteknisk chef i regionen, har inte fått några rapporter som tyder på att sjukhusen medvetet har infekterats. Även han pekar på misstag i hanteringen av usb-minnen som den sannolika smitthärden.

– Den största risken är att vi inte skulle ha tillräckligt bra backup. Det här kommer säkert hända igen, hos oss eller hos någon annan. Man måste ändå säga att det här viruset är ganska snällt.

Har patienter utsatts för fara?

– De rapporter jag har fått tyder inte på att någonting sånt har hänt. Det värsta är att vissa har fått vänta längre på undersökningar och vårdpersonalen har fått merarbete.