Strax före klockan 17 på måndagen kom beskedet att Teliasonera varslar 1 200 personer i Sverige.

– Exakt vilka orter som drabbas och liknande kan vi inte gå in på. Det här berör hela Sverige, säger Iréne Krohn på Telias presstjänst.

Kan det bli aktuellt med ytterligare uppsägningar under året, utöver de ni redan aviserat?
– Det kan jag inte svara på. Det här är vad vi har gått ut med i dagsläget.

Målsättningen med besparingsprogrammet är att spara cirka 5 miljarder kronor jämfört med 2007. Omkring 2 900 tjänster kommer att försvinna, två tredjedelar av dem i Sverige och en tredjedel i Finland.

"Effektiviseringsåtgärderna genomförs för att TeliaSonera inte kan ha högre strukturella kostnader än konkurrenterna och för att kunna fortsätta förändra produktmixen genom investeringar i mobilitets- och IP-baserade tjänster," skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för omstruktureringsprogrammet väntas bli mindre än 3 miljarder kronor, varav cirka hälten belastar resultatet för 2008.