Adobe Livecycle ES Developer Express har funktioner för datainhämtning, att skapa dokument, processhantering och innehållstjänster. Det bygger på pdf, Adobe Reader och Flash för att automatisera skapandet och distributionen av dokument.

Nu kommer det också gå att köra Livecycletjänsterna på Amazons datormoln. Utvecklarna får tillgång till en miljö där de kan skapa och testa Livecycleapplikationer utan att installera och konfigurera hela programsviten. Däremot kommer det fortfarande att krävas licenser för att köra de färdiga applikationerna.

Det förenklar användandet eftersom det går snabbare att starta nya serverinstanser. Dessutom behöver inte företag och myndigheter själva drifta servrar och operativsystem för att köra applikationerna.