– Just nu är stämningen så uppeldad av det mediala bruset. Att hela tiden mötas av negativa nyheter skapar en överliggande stress. Många kunder är störda av uppmärksamheten av att granskas mer än tidigare och arbetet stoppas upp även för dem som inte är direkt berörda.

Det blir en okoncentration, säger Göran Rosberg, ansvarig för den del inom Accenture som hanterar humankapital och förändringsarbete.

Enligt honom är det viktigt att redan före lågkonjunkturen ha arbetat aktivt med att stärka de anställdas emotionella koppling till företaget.

– I grova drag handlar det om att veta vad som får medarbetare att stanna på företaget, att de talar gott om företaget den dagen de slutar och hur de ser på sin karriärutveckling.

Då är grunden lagd för ett större engagemang och motivation hos de anställda i sämre tider, enligt Göran Rosberg.

– Företag som har jobbat med det här ligger bra till nu, eftersom det är viktigt i en nedgång att det är bra tåga i dem som jobbar där. Det är en stor tillgång om medarbetarna är engagerade och bidrar även i motgång.

– Det gör det enklare att ta del av förnuftsmässiga resonemang om situationen.

Om det blir tal om uppsägningar hjälper det att ha en närhet och öppenhet i organisationen. Troligen blir det enklare att förstå resonemangen bakom både för de anställda som måste gå och för dem som stannar.

– Min erfarenhet är att man vid neddragningar måste ha en extremt stor ödmjukhet inför folks situation. Sådant som inte syns i vanliga fall, personens familjesituation och privatekonomi blir plötsligt mer i fokus.

Veronica Rörsgård, Sverigechef för Alumni, håller med om att hur företag klarar konjunktursvackor beror mycket på hur man tidigare arbetat med sin personal.

– Har man jobbat långsiktigt med synen på sina medarbetare och rekrytering av nya är det till fördel både i goda och lite tuffare tider, säger hon.

Om de anställda har en positiv syn och känner att företaget sköter neddragningar professionellt gör det i allmänhet att individer som berörs snabbare kommer på fötter, anser hon.

– I förra lågkonjunkturen visade det sig att företag där anställda som fick lämna företaget kände sig väl behandlade hade lättare att rekrytera tillbaka personer när konjunkturen vände.

Hon betonar att det långsiktiga perspektivet behövs även mitt under en kris.

– Som ledare får man inte glömma bort att prata om långsiktiga mål trots att man kämpar för sin överlevnad. Det får folk att hjälpas åt och enas i svårare tider. Risken är annars att medarbetarna blir passiva och det har företagen inte råd med.

Det krävs ett annat ledarskap i sämre tider, enligt Veronica Rörsgård.

– Behovet av en duktig kommunikatör som har engagemang och intresse av människor, samtidigt som han eller hon har en tydlig vision och långsiktighet, stärks ännu mer. Det är många företagsledningar som just nu funderar på om de har de rätta ledarna för att klara av det här.