”Det går ju bra i Italien”, är försvaret som lotteriutredningen anför när internetblockeringen kritiseras. Det är mycket som går för sig i Italien, till exempel att premiärminister äger 80 procent av alla tv-kanaler och kontinuerligt måste stifta speciallagar för att undvika åtal.

Hoppas att finansministerns utredare inte vill importera också dessa italienska tokerier. Då riskerar Sverige att få Italiens betyg från statsvetarkåren: hade landet i dag ansökt om medlemskap i EU skulle det avslås. Eller ännu värre: maffian, vars existensberättigande är just att den italienska staten främst gynnar sig själv och ser medborgarna som spelande och skattebetalande valboskap som ska hållas kort.

”Vart tredje program som används är piratkopierat.” Så lyder stridsropet från Business Software Alliance, BSA, ni vet den där lobbyingorganisationen som låg bakom när en pluton kronofogdar, tekniker och folk från Microsoft stormade in på Edsbyverken i en razzia som låtit tala om sig. Implicit påstår BSA att piratkopiering berövar dem försäljningsintäkter motsvarande en 30-procentig ökning.

På samma sätt påstår Antipiratbyrån att den illegala nedladdningen av film i Sverige orsakar ett intäktstapp för branschen om två miljarder.

Eftersom en ytterligare berikning av MGM, Pixar, Jonny Depp och Meryl Streep kan vara lite svårsmält för propagandans mottagare talar de främst om den halva miljard i momsintäkter som staten går miste om. Det är bara omräkningen till dagisplatser eller sjuksköterskor som fattas.

Det fundamentala misstaget från BSA och Antipiratbyrån är att basantagandet är felaktigt.

De försöker få oss att tro att webbkidsen skulle gå och köpa de senaste låtarna, filmerna och programmen om de inte fanns nedladdningsbara. För den överväldigande majoriteteten är det inte fallet – alternativet är att inte köpa produkten alls. Intäktsökningen är humbug.

I ett underbart uttalande på hemsidan förklarar BSA agerandet (se cstjanster. idg.se/e/114): ”Business Software Alliance (BSA) har, som en del av sin pågående kampanj mot piratkopiering, genomfört en undersökning av programvaruanvändningen hos kontorsmöbeltillverkaren Edsbyverken.”

Kan det sägas tydligare? Det är företag och lobbyingorganisationer som bedriver brottsutredningar i Sverige i dag. Inte polisen.

Att organisationer som BSA och Antipiratbyrån saknar fingertoppskänsla torde vara allmänt känt. Räkna kan de inte heller.