Konjunkturen. Att CS i tio år kom ut tre dagar i veckan var möjligt tack vare en stark och växande platsannonsmarknad. Men med finanskrisen har följt ett fall för platsannonsering som gör det svårt att ekonomiskt motivera tre utgåvor per vecka. Och en sund ekonomi är en förutsättning för bra journalistik.

Webben. När vi för tio år sedan gick från två till tre utgåvor per vecka var webben som nyhetskanal fortfarande i sin linda. I dag har CS en urstark ställning på nätet, med över 100 000 unika besökare per vecka.

Tidningens roll kommer även i fortsättningen att vara central i CS verksamhet. Du och drygt 120 000 svenskar läser CS på papper.

Vi ska fortsätta att göra en tidning som stöttar dig i ditt arbete med att förbättra verksamheten med hjälp av modern teknik. Som det ser ut just nu kommer vi att göra ungefär lika många redaktionella sidor per vecka som tidigare.

CS handlar om nyheter, men papperstidningens roll förändras. När du behöver en snabb uppdatering eller behöver söka kunskap om något specifikt ämne är CS på webben att föredra.

När du som läsare har behov av en bra nyhetspaketering läser du oss i print. Behöver du en snabb översikt över nyhetsflödet kan jag rekommendera vårt dagliga nyhetsbrev, se computersweden.se/nyhetsbrev.

Själv ser jag bara fördelar med förändringen. Genom att gå över till tvådagarsutgivning kan vi lösgöra redaktionella resurser för att bli ännu bättre – i print och på webben.

Under de kommande veckorna kommer du att se förändringar som jag hoppas ska göra CS ännu nyttigare för dig.