Hittills har Qt varit licensierad under GPL, men genom att lägga till den mer toleranta licensformen LGPL kan Qt användas tillsammans med både stängd och öppen programvara utan att legalt trubbel uppstår. Detta eftersom LGPL är som GPL med den skillnaden att GPL gör stängd kod öppen medan LGPL utan vidare tillåter att stängd kod kan kombineras med öppen kod.

– Det handlar om öppen källkodslogik, ju fler användare och utvecklare som bidrar med ny funktionalitet, desto bättre produkt, säger Sebastian Nyström, strategichef för Qt på Nokia, till IDG News.

Han tillägger att en viktig del av licenstillägget är att Qt ska kunna användas tillsammans med kommande öppen källkodsversionen av mobiloperativsystemet Symbian.

LGPL 2.1 kommer att kopplas ihop med Qt version 4.5, som är planerad att släppas i mars. Tidigare versioner av Qt kommer inte att byta licensform.

Qt (uttalas cute) kommer från Nokias köp av norska Trolltech under 2008. Det används till att utveckla program som ska fungerar på många olika plattformar och olika typer av enheter.