Panelen är enig om att det kommer fler mobila tjänster för företag. Men för att det ska ge verklig nytta krävs att företagen kan analysera sina behov. Anna Caracolias på Adimo, Kristian Sandahl på Pocketmobile, Fredrik Thunberg på Aastra Telecom Sweden, Henrik Andersson på Stena Metall, Magnus Melander, entreprenör och oberoende konsult, och Thomas Sparrmo på Telenor, debatterar.

Det har kommit massor av mobila tjänster men det händer väldigt lite när det gäller företagstjänster. Uttalandet är från Anna Caracolias, vd på Adimo.

Hon är övertygad om att bra betalmekanismer sätter fart på mobila tjänster:

– En riktig lösning för att ta betalt och möjligheter till identifiering och signering via mobiltelefonen. Så fort vi får det kommer en massa nya tjänster att presenteras på marknaden.

Och det är inom räckhåll, enligt henne. Till sommaren tror Anna Caracolias att det finns åtminstone två tre bra exempel på att betalning, identifiering och signering via mobilen fungerar.

Kristian Sandahl, marknadschef på Pocketmobile, håller med om att betaltjänsterna är en nyckelfaktor.

– Problemet är att det är alldeles för komplext att ta betalt i dag. Det är för svårt för oss att bygga kortbetalningstjänster.

Att kortjätten Visa går in som sponsor i konferensen GSMA Mobile World Congress i Barcelona i februari är ett steg i rätt riktning, anser han.

– Det går att förenkla rejält och att ställa rimliga krav på säkerhet. Men i dag ställs nästan orimligt höga krav när vi ska leverera lösningar till våra kunder, säger Kristian Sandahl.

Henrik Andersson, voice manager på Stena Metall, har inget svar på vad som ska få igång mobiltjänsterna, men konstaterar också att det behövs:

– De senaste fem åren har vi haft tillräckligt bra nät och terminaler men det enda som slagit igenom är mejlsynk och det är tråkigt. När det gäller tjänster inom företagssegmentet ser det fortfarande dött ut även om förutsättningarna finns.

Men mobila tjänster kräver också mer av it-avdelningarna på företagen.

– It-avdelningen har det strukturerat på klientsidan, men när det gäller mobila tjänster spretar det hej vilt. Där har man dålig kontroll och dålig säkerhet. Framöver vill it-avdelningen drifta mobilparken som klientparken, med krav på ett enda operativsystem, till exempel, säger Henrik Andersson.

Fredrik Thunberg på Aastra Telecom Sweden kommenterar att it-verksamheten får ta över telefoniansvaret i allt högre grad och att det samtidigt centraliseras.

– Telefonin har blivit en it-fråga. Men även om det tidigare har funnits en omognad i de olika lägren så börjar de nu hitta fördelarna med att sitta ihop.

Kristian Sandahl betonar att det allra viktigaste för företag som vill satsa på mobila tjänster är att noga analysera sitt mobilbehov, både i nuläget och på 3–5 års sikt.

– Utifrån det kan man sedan välja rätt leverantör och tänka igenom det så att det blir bra, säger han.

Magnus Melander, entreprenör och oberoende konsult, håller med om att det gäller att företaget identifierar sina affärsproblem, vilka de är och hur stora de är. Då går det att lösa mycket med den teknik som redan finns.

– De flesta företagen i Sverige är mindre än tio anställda och använder idag mobilen som konsumenter, säger Magnus Melander.

Fakta

Seminarier och paneldebatter var välbesökta på it-mässan:

  • Kan smarta telefoner göra kontoret mobilt?
  • Live hacking show.
  • It-avdelning i förvandling, kvalitet och kostnadseffektivitet i takt med outsourcing
  • Säkerhet – tänker vi rätt?
  • Från ip-telefoni till unified communications – vilka nya möjligheter finns?
  • Virtualisering – enkelhet eller ökad komplexitet?
  • Är it-avdelningen ett hot eller en möjlighet för miljön?
  • Hur får du nytta av it-avdelningen i ditt affärsutvecklingsprojekt?