Intel presenterade igår företagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2008. Intels nettovinst slutade på 234 miljoner dollar vilket är en minskning med 90 procent jämfört med samma period föregående år då nettovinsten var 2,27 miljarder dollar.

Intäkterna var i linje med tidigare förväntningar på 8,2 miljarder dollar, en minskning med 23 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2007.

Ett av skälen till den minskade vinsten är Intels investeringar, då framförallt i företaget Clearwire där Intel förlorade 1,1 miljarder dollar. Intel tillägger även att en minskad efterfrågan i kombination med ökad konkurrens under julhandeln har lett till minskade vinstmarginaler.

- Intel har varit med om tuffa tider förut och vi vet vad som krävs för att driva våra framgångar i rätt riktning. Våra nya teknologier och produkter kommer att hjälpa oss att skapa tillväxt på marknaden samt öka våra intäkter när marknaden vänder, säger Intels vd, Paul Otellini, i ett uttalande under gårdagen till IDG News.

Intel vill inte ge någon försäljningsprognos för det första kvartalet 2009 på grund av ovissheten kring marknadsekonomin och begränsade möjligheter att förutspå utvecklingen de närmaste månaderna.

Trots anställningsstopp och en osäker framtid så hävdar Intel att det inte kommer att dra ner på investeringar i forskning och utveckling.