Mobbning på internet är en större fara för barn än kontakter med pedofiler.

Det är en av slutsatserna i en 278-sidig rapport, beställd av justitieministrarna i 49 amerikanska delstater.

Rapporten, Enhancing Child Safety & Online Technologies, som utarbetats av Internet Safety Technical Task Force, släpptes den 14 januari och har redan mötts av kritik, eftersom den tonar ner bilden av risker för barn och ungdomar på internet.

Den tar upp tre faror för barn på internet, nämligen mobbning, pornografi och sexuella inviter från pedofiler, så kallad grooming.
Mobbning och trakasserier på internet är en större fara för barnen än sexuella övergrepp, fastslår rapporten.

Risken för att utsättas för sexuella övergrepp är högst för de barn som även i andra sammanhang ägnar sig åt riskbeteenden.
Enkelt uttryckt är Myspace och andra gemenskaper på internet inte farligare för barnen än andra miljöer som de vistas i.

Rapporten vänder sig till föräldrar, internetföretag samt skolor, bibliotek och liknande med rekommendationer om vaksamhet och medvetenhet om de risker som faktiskt finns.

Läs rapporten här.