– Jag betraktar mitt frivilligarbete som en tillgång som ger mycket tillbaka både karriär- och personlighetsmässigt, säger han.

– Många betraktar ideellt arbete som att man ger ett par timmar av sin tid till andra människor, men för mig, som lägger minst tjugo timmar i veckan på frivilligarbete, är det snarare en livsstil, säger han.

Tobias Landén engagerar sig huvudsakligen som ordförande i en scoutförening och styrelseledamot i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok.


Tillgång i jobbet. Tobias Landén lägger ner 20 timmar i veckan på frivilligarbete – vilket ger erfarenheter som han blir en tillgång i jobbet.

På hans jobb står frivilligarbete högt i kurs. I princip arbetar alla medarbetare med sådana uppdrag på ett eller annat sätt. Möjligheten att kunna kombinera karriär och föreningsarbete bidrog till att Tobias sökte sig just till Chas visual management.

Här har han möjlighet att, åtminstone delvis, disponera sin egen tid, vilket gör att han hinner med styrelseuppdrag som ibland kan vara rätt tidskrävande.

– I föreningslivet har jag lärt mig att driva projekt, hålla deadline och tillvarata andra människors kompetens. Det har jag stor nytta av i mitt arbete på Chas, där jag har varit delaktig i projekt som gör tekniken tillgänglig för funktionshindrade.

Tobias tror definitivt att hans engagemang är en merit i karriären.

– Jag presterar bättre på jobbet om jag får ägna mig åt volontärarbete. Här vet jag att mina kollegor har samma grundsyn på volontärarbete som jag har, vilket stärker gemenskapen, säger han.