Beslutsstöd slår all all annan teknik när det gäller vad företagen tycker det är intressantast att investera i. Det framhåller analysföretaget, som bygger sin slutsats på en enkät till 1 500 beslutsfattare världen över.

Första prognosen är att 35 procent av världens största företag år 2012 har misslyckas med sitt mål att göra beslutsstödet till ett avgörande stöd i sin verksamhet. Av det skälet att de flesta företag varken har information, processer eller verktyg för att klara av detta.

Andra prognosen är att år 2012 har företagens affärsområden, inte it-avdelningen, kontrollen över minst 40 procent av budgeten på beslutsstöd. Det är där som behovet av analyserna finns och det är också där som användarna sitter med högar av Excel-ark som varken stöder delad information eller öppna processer.

Tredje prognosen är att en femtedel av alla företag år 2010 har infört hyrtjänster för beslutsstöd. Utläggningen gäller framför allt tjänster som är dataintensiva, standardiserade och som används i den operativa verksamheten.

Fjärde prognosen är att redan i år blir verktyg för gemensamt beslutsfattande, så kallad collaborative decision making, att bli en egen produktplattform. Det handlar om verktyg som ger helt andra möjligheter att tagga och kommentera information.
Därmed går beslutsstödet samma väg som exempelvis sociala nätverk, som i allt högre utsträckning handlar om interaktion och att dela och jämföra information, i stället för traditionellt top-down-beslutfsfattande, från chefer till medarbetare.

Femte prognosen är att en tredjedel av beslutsstödet år 2012 levereras via företagsomfattande "mashups", alltså hopkok av tekniker som webben 2.0 Detta innebär att de största leverantörerna får ökad konkurrens, med en ökad samexistens.

Samtidigt blir en allt större del av beslutsstödet gratis. För att hantera den ökade konkurrensen mellan leverantörerna börjar de erbjuda fördelaktig finansiering, bättre betalningsvillkor, och att delar av produkterna, exempelvis mobilt beslutsstöd blir gratis.

Rapporten heter "Predicts 2009: Business Intelligence and Performance Management Will Deliver Greater Business Value”.