Sedan maj 2007 har Försvarsmakten och IBM arbetat med införandet av försvarets nya resurs- och ekonomiledningssystem, projekt Prio, som bygger på affärssystemet SAP. I dag sjösattes den första delen.

– Klockan 10.00 gick meddelande ut att vi var igång, säger överste Bengt Persson, programchef för Prio.

Den del av systemet som nu tagits i drift har hand om ekonomiredovisning och resehantering för Försvarsmaktens logistik, samt personaladministration för hela försvaret. Projektet består av ytterligare fem delar och hela systemet ska vara i drift i juni 2012.

De två första stegen i införandet görs av IBM, med Capgemini och Logica som underkonsulter. 200 konsulter och 100 försvarsanställda arbetar med projektet. Kostnaden för de första två stegen uppgår till 600 miljoner kronor fram till 2010.

Hur mycket resten av systemet kostar är oklart, men Försvarsmakten angav i sitt budgetunderlag i fjol lånebehovet till 1,6 miljarder kronor för perioden 2007-2010. Ambitionen är att byta ut 70 av 100 system mot SAP fram till 2012.