Jag läste Peter Larssons artikel ”Soa-modellen dödförklaras” i CS. Artikeln refererade till ett uttalande från Anne Thomas Manes, chef på analysföretaget Burton Group. Hon deklarerar att soa är dött, bland annat därför att soa blivit ”ett kostsamt och stort experiment som inte fungerar”.

Jag vet inte vilken planet Anne Thomas Manes kommer ifrån, men visst låter det som en lek med ord, för några stycken längre fram i texten lovprisar hon ”andra tjänsteorienterade tekniker” och talar också om att framtiden i stället ligger i mashups, bpm och tjänstemoln.

Jag hoppas att det har blivit något fel i översättningen, för att säga att soa är dött och att framtiden i stället ligger i bpm och tjänstemoln är lite grand som att säga att det inte finns något behov av byggnormer och att man i stället ska satsa på bättre metoder för att gjuta betonggrunder.

Om man läser Anne Thomas Manes blogginlägg i original framgår det att det som hon menar är att ”vi” inom branschen har slitit ut begreppet soa genom att lova för mycket.

Återigen är det de rena teknikprojekten som har skapat badwill kring en bokstavsbeteckning. Okej, det kanske är bra att vi slutar prata om soa, men det blir inte bättre av att vi skapar en hajp kring en ny treställig bokstavskombination.

I stället bör vi lyfta fram det som soa står för: större flexibilitet och återanvändbarhet, större fokusering på processer och att man möjliggör komposita lösningar (oavsett om de körs i molnet eller lokalt).

Men låt oss vara överrens om att det inte finns något företag som har behov av soa. Behov är någonting annat – exempelvis större flexibilitet när vi vill förändra/förädla vår affärsmodell, kortare införandetid vid systemförändringar och att möjliggöra outsourcing av hela eller delar av våra processer.

Soa är inget man installerar, utan är ett synsätt som ska genomsyra allt från affärsmodell till it-arkitektur.

Om ”vi i branschen” kunde hjälpas åt att lyfta diskussionen till ett mer affärsutvecklande plan skulle vi få en mycket större efterfrågan på flera soa-projekt. Det nämns i artikeln att det inte funnits så många lyckade soa-projekt att visa upp. Vi visar gärna upp lyckade soa-projekt, men gemensamt för dem är att soa varit ett medel – inte ett mål.

Byggen mår bra av att ha byggnormer och jag tror att soa i allra högsta grad fortsätter att leva oavsett vad vi väljer att kalla det.


Stefan Ramsö affärsarkitekt, Systeam