”It är numera en central del i företagen, och samtidigt ett sätt att effektivisera organisationen. Då går it-jobben sist”, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

När varslen haglar över landet står it-branschen starkare än många andra. Under andra halvåret 2008 varslades 1 444 personer i it-sektorn, vilket motsvarar 1,5 procent av de sysselsatta i branschen. På arbetsmarknaden i stort varslades under samma period nästan tre procent av de sysselsatta, eller 71 820 personer.

– Allt tyder på att it klarat sig bättre, även om man förstås känner av nedgången. Vi har haft en ordentlig svacka i det vi kallar uppdragsverksamhet, där it ingår. Men än så länge har it-företagen varit mer positiva än andra företag, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Trenden håller i sig in i januari, enligt Arbetsförmedlingens preliminära månadsstatistik. Fram till den 19 januari har bara 16 personer i it-branschen varslats, att jämföra med 6 534 personer totalt på arbetsmarknaden.

– Det kan bero på att it numera ärn en central del i företagen, och samtidigt ett sätt att effektivisera organisationen. Då går it-jobben sist, säger Tord Strannefors.

Antalet varslade i it-branschen var under tredje kvartalet 2008 fortfarande färre än antalet som nyanställdes. Sedan kom november, som blev höstens sämsta månad för it-jobben. Då varslades 686 personer, merparten av dem på Volvo IT i Göteborg.

I december varslades därefter 334 personer, varav 200 på Logica. Men sedan dess verkar it-varslen alltså ha avstannat nästan helt.

En vanlig teori kring it-företagens motståndskraft är att sektorn genomgick sitt stålbad runt millennieskiftet och att övertaligheten därför är mindre inom it idag. Den förklaringen räcker inte, anser Tord Strannefors.

Den gången var det en mer renodlad it-kris, där nystartade företag växte sig för stora på för kort tid. Sedan dess har också kompetenskraven inom höjts, i dag krävs det oftast en högskoleutbildning för att få ett it-jobb.

– Långsiktigt är det fortfarande för få som utbildar sig. It-branschen har ju också haft stora rekryteringsproblem, även om de dämpas nu, säger Tord Strannefors.

Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos för arbetsmarknaden 2009–2010, som publicerades i mitten av december, lär it-företagens optimism hålla i sig framöver.

Även om efterfrågan bedöms bromsa in är det fortfarande betydligt fler it-konsultföretag som planerar för fortsatt tillväxt än som förbereder sig för minskad orderingång. Och trots lågkonjunkturen tänkter företagen fortsätta rekrytera.

Arbetsförmedlingen bedömer också att antalet anställda i it-företagen fortsätter att öka de närmaste två åren, om än inte fullt så mycket som företagen själva säger.

Fakta

Så många varslades i it-branschen andra halvåret 2008:

Juli: 88 personer i 5 företag.

Augusti:
58 personer i 5 företag.

September:
108 personer i 4 företag.

Oktober:
170 personer i 12 företag.

November:
686 personer i 25 företag.

December: 334 personer i 20 företag.

Totalt:
1 444 personer i 71 företag.