För det första accelererar företag sin verksamhet med webben 2.0. Funktioner för samverkan över nätet, internt och externt, efterfrågas av både anställda och kunder.

Företag fokuserar dock sällan på de publika tjänsterna, som Facebook, Flickr eller Twitter. De tjänsterna tjänar mer som katalysatorer som inspirerar till företagsorienterade lösningar. Medarbetare väntar sig liknande funktionalitet av arbetsgivare och företag som de har affärsrelationer med.

Intresset vänds till de stora drakarna IBM (med Lotus Connections) och Microsoft (med Sharepoint) som vässar sina produkter för att de ska passa in i företagens befintliga systemmiljö.

På marknaden vädrar svenska uppstickare nya möjligheter. Mindroute Software med Incentive är på plats och i slutet av 2008 vaknade även Episerver till och släppte Wikix, en beta av wiki-funktionalitet för Episerver CMS.

I fredagens CS berörs webben 2.0 från ett säkerhetsperspektiv. Några av analyserna i artikeln vilar på en felaktig utgångspunkt, nämligen att webben 2.0 alltid är publik och extern.

Det är naturligtvis möjligt att tillhandahålla nya nätbaserade samverkansfunktioner på ett säkert sätt bara till företagets egna medarbetare.

För det andra står mobilmarknaden på tröskeln till en genomgripande landskapsförändring. Det som händer liknar det som händer före matchstart i en kappsegling. Besättningarna manövrerar intensivt i vinden för att lägga sig i det bästa läget innan startskottet går.

Efter drygt fem år av ett närmast paralyserat stillastående har mobiltillverkare och operatörer vaknat. Apple, Google, Microsoft och Nokia ”manövrerar i vinden” och visar vägen från slutna system till öppna internetorienterade lösningar.

Marknaden går mot öppna plattformar och Apple visade 2008 att mobiloperatörens viktigaste uppgift är att ge åtkomst till internet, inte att utforma mobiltelefoner eller funktionalitet.

Med fingertoppskänsla för användarvänlighet tog Apple ledningen i avdelningen helhetsupplevelse. I tur att replikera står Google och Microsoft med det Steve Ballmer kallar Windows Mobile 7. Även den forne handdatordominanten Palm har vaknat till och lanserat Palm Pre, en ny mobiltelefon med webben i fokus.

Det blir alltså ett glödhett år. Samtidigt som webben 2.0 gör sitt intåg på företagen tar mobilmarknaden steget över i den öppna webbvärlden. Resultatet öppnar ytterligare möjligheter för företag att dra nytta av.

Med tanke på övriga utmaningar avslutar jag med ett citat från Ian Walker, en erfaren skeppare i den pågående kappseglingen Volvo Ocean Race:

”Du måste vara snabb och smart, men allra viktigast är att du kommer fram i ett stycke.”


Andreas Sjöström är konsult på Sogeti.

Fakta

... skriver våra krönikörer om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.