Svar: Marknadsföringslagens bestämmelser om reklam gäller all marknadsföring mot den svenska marknaden oavsett medium – alltså oavsett om det är reklam via post, tv, e-post, sms eller något annat.

Huvudregeln i marknadsföringslagen är att privatpersoner måste ha lämnat sitt samtycke på förhand till sådan reklam som riktar sig specifikt till den personen, så kallad direktreklam. Kravet på att det ska finnas ett samtycke på förhand gäller dock inte företag.

Det kan därför vara otillåtet att skicka obeställd sms-reklam till en persons privata mobilabonnemang men tillåtet om mobilabonnemanget är registrerat på samma persons arbetsgivare, det vill säga ett företag.

Ett viktigt undantag från kravet på samtycke är i de fall som mottagaren har en etablerad kundrelation med avsändaren, exempelvis om mottagaren tidigare har köpt en vara eller tjänst från avsändaren. Avsändaren får då utan föregående samtycke skicka direktreklam till mottagaren under följande förutsättningar:

1. Att reklamen är från samma bolag som tidigare sålt varan/tjänsten till mottagaren.

2. Att reklamen avser likartade varor eller tjänster.

3. Att mottagaren inte motsatt sig denna typ av marknadsföring.

4. Att mottagaren i anslutning till insamlingstillfället och vid varje reklam-sms ges en möjlighet att kostnadsfritt avregistrera sig från framtida reklam.

Oavsett om sms-reklamen är riktad till en privatperson eller till ett företag måste reklamens utformning vara i enlighet med marknadsföringslagens allmänna regler.

Exempel på dessa regler är att reklamens avsändare tydligt ska framgå att mottagaren ska kunna identifiera meddelandet som reklam utan att behöva öppna det och att det ovan nämnda kravet på kostnadsfri avregistrering från framtida reklam finns med.

Hur avregistreringen sker i praktiken kan variera, men den får inte vara onödigt krånglig eller tidskrävande för mottagaren.

Jur kand Per Svanteson i Bird & Birds grupp för it-, telekom- och mediejuridik har svarat på frågan.

Fakta

Ett flertal branschorganisationer har utfärdat egna riktlinjer för marknadsföring via mobiltelefon, exempelvis som sms. Organisationernas medlemmar förbinder sig att följa dessa riktlinjer som ofta sträcker sig utöver det som regleras i lag. Exempel på sådana branschorganisationer är Etiska rådet för betalteletjänster och Morgan, en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn.