Utgångspunkten för Forska & Väx är att forsknings- och utvecklingverksamhet blivit mer komplex och dessutom förknippad med stora kostnader och risker, vilket ger små och medelstora företag sämre möjligheter att bedriva egen utvecklingsverksamhet jämfört med större företag. Därför fick Vinnova år 2005 regeringens uppdrag att finansiera forskning i mindre företag.

Bland de företag som tidigare fått finansiering märks Tobii Technology, uppmärksammat för sina innovativa lösningar för ögonstyrning, och rfid-specialisten Trac Technology.

Kraven för att få söka finansierina är bland annat att företaget ska kunna påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa.

För ett forsknings- och utvecklingsprojekt kan ett enskilt företag få max 5 miljoner kronor i stöd. Företag kan också få upp till 500 000 kronor för att göra en förstudie eller ett mindre projekt, eller upp till 100 000 kronor för att göra en behovsanalys.

Under 2009 ligger 120 miljoner kronor i potten.